į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
HUMORISTINIŲ EILIŲ 8 – OJO KONKURSO ''HUMORO MEDIS'' NUOSTATAI 2023 m.

        HUMORISTINIŲ EILIŲ 8 – OJO KONKURSO ''HUMORO MEDIS''

                 NUOSTATAI 2023 m.

 

            BENDROJI NUOSTATA

            Humoro konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondas ''Baltasis balandis''.

            Konkursas organizuojamas siekiant suaktyvinti literatų (poetų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas kurti, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida ir literatų klubais, artimiau susipažinti su naujausia kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

            DALYVIAI

            Konkurse kviečiami dalyvauti humoristai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, gyvenamosios vietos ar tautybės.

 

            VYKDYMO TVARKA

            Konkursas skelbiamas pavasarį (kovo arba balandžio mėn.) Šiemet planuojamas Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių bibliotekoje.

 

            Konkurso dalyviai raštu pateikia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodo klubą (jei priklauso), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Humoristinės eilės siųsti iki 2023 m. vasario (pratęsiame iki) 15 d.. Konkurso metu autoriai perskaitys 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija sudaryta iš žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir fondo ''Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų kūrybą.

 

            Fondas ''Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius ir teisę kūrinius garsinti savo renginiuose ir publikuoti leidiniuose. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve. Pageidautina, tekstai būtų be klaidų, tvarkingi ir redaguoti. Kontaktinis telefonas -  868207772.

            Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.      

            Planuojame išleisti almanachą ''Humoro medis''  2023 m.

 

            VERTINIMAS

            Pagrindiniai vertinimo kriterijai: meninis atlikimas, humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas.

 

            APDOVANOJIMAI

            Geriausieji eilių autoriai bus apdovanoti fondo ''Baltasis balandis'' I, II, III vietos diplomais ir suvenyrais ''Humoro medis''.

 

            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

            Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus, atidėti renginį bei pratęsti konkurso trukmę.

            Už įvairias esančias tekstuose rašybos klaidas ar atsiradusias spausdintuose tekstuose neatsakome. Fondas turi teisę nepriimti autorių, kurie nesilaiko nuostatų.

 

            Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius (ištisus arba dalimis) neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.