į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-02-04. Svėdasų krašto kronika - 2014

 

Žiema be sniego
Sausyje nors ir buvo šaltuko bet nei kruopelės sniego - gal pirmoji Svėdasų istorijoje besniegė žiema. Šaltis buvo drūčiai spūstelėjęs, daugiau nei iki 20 laipsnių, tad ežerai užšalo lygiu, skaidriu ir tvirtu ledu. Vienu metu Alaušas buvo išmargintas dar niekad nematytais dieviškais paveikslais. Rimantas Baskutis nuolatos iščiuoždavo pasivažinėti savo senomis, dar iš tėvelio jaunystės išlikusiomis pačiūžomis " Hudor". Buvo kada pasimaloninti ir poledinės žūklės mėgėjams, bet kibimas buvo menkas.


Valentinas iš Dzūkijos
Sausio 9 d. bibliotekoje atverta svėdasiškių draugijai " Alaušas" padedant surengta Svėdasų žento iš Dzūkijos kilusio menininko Valentino Algirdo Kaliūno fotografijų paroda " Čiurlionio gimtinės takais".


Koncertavo Pagulbis
Vasario 14. - Šv. Valentino dieną Svėdasų dailės galerijoje koncertavo Kazimieras Jakutis - Pagulbis su grupe. Pilnutėlė salikė, žmonės net iš kitų rajonų, puiki nuotaika, spingsintys žvakių žiburėliai ir jaukus pabendravimas. Vos netapau "impresario".


16 plius 1000
Valstybės atkūrimo šventė, vasario 16 - oji prasidėjo Šv. Mišiomis už Tėvynę, po to

aikštėje giedant himną svėdasiškiai skautai pakėlė vėliavą, nuaidėjo trys anykštėnų patrankos šūviai, prisiminta istorija, klausytasi koncerto, vaišintasi koše, surengtos varžytuvės jaunimui, daugybė apdovanoti vėliavėlėmis bei tautiniais suvenyrais. Šventės surengimui verslininkas Petras Baronas iš Butėnų skyrė 1000 litų.


Mistinis gongas
Kovo 30 d. bibliotekoje, tarsi atsiliepiant į šių dienų madą, neatsiliekant surengtas Gongo garsų vakaras.


Netektis 1
Taip ir neaplankyta, buvo ruoštasi bet nesuspėta mirė ir savo žinojimą apie senąją tarpukario Lietuvą, apie Kurkliečių tragediją, apie tremtį į Sibirą ir kitus patyrimus išsinešė miestelio gyventoja, 1921 m. gimusi Bronė Namiejūnienė.


Adata rūpintojėlė
Balandžio 2 d. bibliotekoje tautodailininkė, keramikė, naminio muilo virėja ir kitų senųjų amatų gaivintoja Virginija Zvalinskaitė supažindino su senuoju nėrimo kauline adata. Taip iš siūlų apdarus, kepures, pirštines, kojines nėrusios visos senosios tautos. Adata nertas drabužis yra daug patvaresnis, šiltesnis nei virbalais megztas, jis yra net šiauriausio vėjo neperpučiamas, bet gerokai brangesnis nes jį nunerti reikia daug laiko.


Ekselencija iš Panevėžio
Paskutinįjį gegužės savaitgalį Svėdasų parapiją kanoniškai lankė Jo Ekselencija naujasis Panevėžio vyskupas, Lionginas Virbalas S.J., kuris domėjosi ne tik bažnyčia, katalikiškomis draugijomis, bet ir parapijos ribose veikusiomis įstaigomis, mokyklomis, dalyvavo agapėje - parapijiečiių arbatėlėje šventoriuje.


Pradinė
Uždaryta paskutinė mūsų krašte pradinė mokykla - Daujočiuose. Paskutinį pavasarį joje mokytoja Nijolė Braukylienė mokė penkis mokinukus.

Karalienė
Galerijoje puiki iš spalvingų skiautinių sukomponuotų, tautiniais, etnografiniais, patriotiniais motyvais gaivinančių ukmergiškės Reginos Žvirblienės paveikslų paroda " Tėviškės spalvos". Karališku noru dalintis, atida, nuoširdumu spinduliuojanti moteris svėdasiškes dar ir pamokė jai žinomų menų - megzti dvipuses raštuotas pirštines.


Netektis 2
Mirė Teodora Milčiukaitė - Juodėnienė paskutinioji legendinio Petro Vinkšnelio suburto, tarpukario pavasarininkų kanklininkių orkestro muzikantė bei bažnytinio choro giesmininkė.


Petrinės
Didieji Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai šiemet buvo menki ir be jokių akcentų. Svėdasiškiai, nepamirškime amžinųjų vertybių ir mūsų krašto tradicijų.


Čia mūsų namai
Respublikinės dainų šventės " Čia mūsų namai" folkloro dienos - liepos 4 - ios koncertuose
Gedimino pilies papėdės parke Vilniuje dalyvavo ir Svėdasų etnografinis ansamblis vadovaujamas Rožės Lapienienės.

 

Netektis 3
Mirė matyt jau paskutinysis Svėdasų būrio skrebas, juos sovietmečiu vadino " liaudies gynėjais", Albinas Mikšys. Ką jis tame būryje veikė, ar tebuvo tai tik jaunystės klaida, kaip amžininkai teigia buvęs visai neblogas žmogus, pasakoti nebuvo linkęs. Tarsi ir nieko, nors išlikusiame sąraše nurodyta, kad buvęs ginkluotas automatu PPŠ,


Branda
Rugpjūčio 10 d. svėdasiškiai 40 metų jubiliejaus proga sveikino savo kleboną Vydą Juškėną.
Ši diena dar ir Šv. Laurynas, kuomet Butėnų kaimo kaiminystėje už upės, Janonių dvaro bažnytėlėje vykdavo didieji Šv Lauryno atlaidai.


Nežinojimas ir pažinimas
Rugpjūčio 16 d. Svėdasų bendruomenė organizavo sportines - orentacines - pažintines varžybas " Surask ir pažink Svėdasus". Net 42 dalyviai daugiausia iš Vilniaus, kitų miestų, net Londono ir Dublino, vietiniai svėdasiškiai susibūrė į 11 labai originaliai pavadintų komandų, kaip " Raištuotieji", " BNW bachurai" ir kt. - Kelių kilometrų trasoje dalyviai privalėjo ne tik skubiai bėgti, nugalėti kliūtis bet ir surasti, pažinti kultūrinius bei istorinius objektus. daugelis stebėjosi naujai surastomis čia pat esančiomis įdomybėmis, daugumai didžiausią įspūdi paliko partizanų kapai šilelyje prie Marikonių dvaro koplytėlės. Nugalėjo sportiškoji vilniečių šeima - Jurgita ir Rimgaudas Uždaviniai.

Mūsų Donelaitis
Rugpjūčio 17 d. Svėdasų bažnyčioje paminėtas, taip pat dvasininkas, krikščionis protestantų pastorius ir genialus lietuviškai rašęs poetas Kristijonas Donelaitis. Pranešimą tema " Donelaitis - lietuviškumo sergėtojas" skaitė svėdasiškė profesorė Dalia Dilytė - Staškevičienė.
Padėka rėmėjams - Svėdasų kavinei " Pas Gedą" už jaukią pastogę ir arbatą, kavą su pyragu.

Sėkmės istorija
Rugpjūčio 23 d. bibliotekoje sutikta dar kartą išleista iš Grikiapelių kilusio bankininko Adomo Prūso gyvenimo istorija, autobiografinė knyga " Gyvenimo keliai" ( 1938) Tai tarpukario Lietuvos Banko kūrėjo, jo parašas puikavosi ant visų pirmosios laidos 1922 m. litų banknotų, sėkmės istorija, nuostabus pasakojimas apie tėviškės kaimą, gyvenimą Petrapilyje, karjerą sugrįžus į tėvynę.


Padėka rėmėjams: Danutei Peželienei, Petrui Baronui ir Anykščių Kredito Uniją atstovaujančiai Birutei Visminienei.


Netektis 4 ( šūvis)
Vilniuje, Vingio parke rastas nusišovęs buvęs sporto žurnalistas, svėdasiškis Sigitas Beleckas, lemtingą kulką paleidęs motinos mirties metinių paminėjimo rytmetį.


Pirmokai
Šių metų rugsėjo pirmąją Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija sulaukė penkių pirmokų.Tad štai kas palengva nutiko - tikriausia katastrofa, kokios nei košmariškiausiame sapne niekas nesusapnavo.


Netektis 5
Mirė uoli kultūros darbininkė, renginių organizatorė, dramos puoselėtoja, chorvedė, muzikos mokytoja Irena Pabarškienė ( g. 1939 m.), kilusi iš dainingojo Kupiškio krašto.


Baltušio sugrįžimas
Rugsėjo d. į Butėnus sugrįžo, tarsi ir reabilituotas buvo, puikiausių knygų autorius, literatūros klasikas, liaudies rašytojas Juozas Baltušis - butėniečio Karolio Juzėno sūnus Albertas. Jis pernelyg brangus ir svarbus, kad jį atiduotumėm sovietams ir pasmerktumėm istorinei atminčiai, Gyvenime darė klaidų, bet buvo bičiuliškai savas, o kaip kūrėjas yra puikus, jo knygas verta skaityti, tautos išmintį pažinti ir kalbos grožiu gėrėtis. Popietėje Barono viloje Butėnuose dalyvavo apie 70 žmonių, kalbėjo giminaičiai, bičiuliai, internetiniu tiltu susisiekta su rašytojo dukra Rita Baltušyte gyvenančia Australijoje.


220
Rugsėjo 28 d. švęsti tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, paminėtas 220 - ios dabartinės bažnyčios metinės, prisimintas jos statytojas maloningasis Vilniaus kapitulos kanauninkas Mykolas Smolskis, kiti dvasininkai, parapijiečiai.


Helovinas atėjo
Amerikoniška šventė minėta ir Svėdasuose, net keliose vietose matėsi baisiomis ir mielomis kaukėmis išpjaustytų moliūgų, kurių kiaurymėse spingsėjo žvakelės. Gražu, egzotiška tik nelietuviška.


Vėlinės
Šiemet pasigęsta mistiško Vėlinių vakaro su tradicinėmis pamaldomis kapinių koplyčioje. Pernai jas lydėjo nesklandumai - nebuvo laiku Įjungta, o vos įsižiebusi dėl gedimo visai pražuvo elektra, bet ar gi reikėtų dėl tokių trukdžių nuleiti rankas, nosį nukabinti ir atsisakyti prasmingų tradicijų.


Netektis 5
Bibliotekos siela Violeta Gliaudelienė nutraukė vaisingą bene 36 metus trukusią kultūros darbininkės karjerą, išėjo iš darbo ir išvyko į Angliją ir įsidarbino kažkokiame braškyne netoli Londono, Visbičo miesto Kembriščyro grafystėje.


Istorinė atmintis
Lapkričio 6 d. Šimonių girioje, Svėdasų girininkijos teritorijoje atvertas visuomenei Algimanto apygardos partizanų pažintinis takas.


Medžiotojų globėjas
Lapkričio 8 d. Svėdasų bažnyčioje meldėsi ir savo globėją Šv. Hubertą minėjo medžiotojai. Pasigęsta svėdasiniam būreliui priklausančio saksofonininko Petro Vyšniausko muzikavimo - jis tądien pasirinko dalyvauti panašioje šventėje aristokratiškuose Troškūnuose. Šventė tęsėsi prie kavinės " Pas Gedą" kur skambėjo gyva, Vytauto Jucio atliekama muzika, buvo vaišinama stirniena ir karštu medžiotojų vynu.


Kosmosas
Kūčių vakarą į Bernelių mišias žvakių šviesoje susirinkusius mūsų bažnyčia pasitiko maloniomis staigmenomis. Šalia Betliejaus stainelės įsižiebė aukštai pakabinta didžiulė, aštriaspyglė žvaigždė, nuo šventovės skliautų leidosi šviesūs kaspinai, ypatingai mirgėjo kelias eglutes puošiančios girliandos. Jaunimo choro giesmės, prasmingi posmai, pilnutėliai Dievo namai ir ūsuoto, daug mačiusio, dabar Vilniuje gyvenančio svėdasiškio taiklus pastebėjimas: " Kaip Romoje". Ir tikras egzotas, matyt pirmą kartą Svėdasų Kalėdų istorijoje - juodukas iš Afrikos.


Lemtis
Gruodžio 31 d. ištiko lemtis - galėjau deramai atsisveikinti su litu, mat būdamas Vilniuje tiesiog kaktomuša susidūriau su komerciškai patogiu kampu į gatvę pasuktomis Pinigų muziejaus durimis, ir įėjau. Pabuvau, pasižiūrėjau, pasigėrėjau ir tarsi pagerbiau į muziejinę lemtį išeinantį mūsiškį, savą, lietuvišką pinigą.

Irmos Randakevičienės nuotr.