į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-02-16. Paminėta Nepriklausomybės diena

Svėdasuose iškilmingai ir nuotaikingai paminėta Nepriklausomybės diena...

 

Tačiau nepamirškime savo istorijos ir nekurkime "gimtadienių", nubraukiant ryšius su mūsų bočių garbinga senove.

1939 m. vasario 16 d., tarsi nujausdamas artėjantį pavojų, Lietuvos respublikos prezidentas A.Smetona savo kalboje teigė: “Vasario 16 dieną atstatyta Lietuvos nepriklausomybė - nėra naujai gimusi valstybė. Šiandieninė Lietuva yra tęsinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos, nors ir labai susiaurintame plote. Praeities dvasia ir praeities aukos įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus”

 

Su Vasario 16, mieli svėdasiškiai!