į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-07-03. Svėdasų skautai lankėsi Vokietijoje

 

2013 m. rugsėjo mėn. Utenoje lankėsi Štainfurto delegacija. Šį susitikimą inicijavo Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriumi ir Utenos apskrities savivaldybėmis.

 

Svečių vizito metu Utenos rajono savivaldybėje vyko tarptautinis forumas „Štainfurto ir Utenos regionų jaunimo organizacijų bendradarbiavimo galimybės", kuriame didelis dėmesys buvo skiriamas regioninės jaunimo politikos plėtrai, aptariami jaunimo politikoje vykstantys procesai, problemos, keičiamasi patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais, skaitomi pranešimai apie jaunimo politiką Lietuvoje, jaunimo organizacijos UVJOS „Apskritasis stalas", „Sniego gniūžtė", Skautų klubas ir kt. pristatė savo veiklas. Šio susitikimo metu buvo užmegzti ryšiai tarp Utenos krašto Svėdasų skautų draugovės vadovės Astos Fjellbirkeland ir Štainfurto delegacijos atstovo Bernhard Varnskühler, buvo aptartos Lietuvos ir Vokietijos skautų bendradarbiavimo galimybės.

 

Šių metų birželio 19-24 d. skautų delegacija iš Svėdasų aplankė Štainfurto sritį, užmezgė ryšius su trimis skautų grupėmis, vykdančiomis savo veiklą Hoerstel mieste. VCP skautai šventė savo 35 metų gimtadienį. Nustebino palapinių išvaizda ir kokybė. Palapinės konstruojamos iš atskirų tentų, iškyla pastatai su kambariais, dviejų kambarių lubos su angomis, tad viduje galima kūrenti laužą. Svėdasų skautai padovanojo jubiliatams maišelius su Lietuvos žolelių arbata ir padainavo dainą.

 

Šventėje bendravome su skautais, susipažinome su jų veikla, pasikeitėme kontaktais. Kitą dieną laukė baidarių žygis. Skautų grupės turi nuosavas baidares, populiarios vienos dienos išvykos. Apžiūrėjome VCP skautų būstinę, kuri įsikūrusi šalia protestantų bažnyčios. Būstinėje įrengti du kambariai, skirti užsiėmimams, virtuvė, du daiktų laikymo sandėliai. Šalia pastato yra kiemas, kuriame skautai gali stovyklauti. Vokietijoje skautauja daugiausiai vaikinai.

 

VCP skautų vadovų posėdžio metu susitikimo organizatorius Bernhard Varnskühler pabrėžė, kad pagrindinis šio susitikimo tikslas – siekis, kad jauni žmonės bendrautų tarpusavyje, aplankytų vieni kitus, pasakotų apie savo šalių kultūrą, gyvenimo būdą, dalintųsi įspūdžiais.

 

Susitikome su Hiorstel savivaldybės meru Heinz Hüppe. Merijoje kalbėjomės apie jaunimo problemas, dalijomės įspūdžiais iš susitikimų su Vokietijos skautais, pasakojome apie Lietuvos skautų veiklą.

Vokietijos skautai pareiškė norą aplankyti Lietuvą, susipažinti su Lietuvoje veikiančių skautų vienetų veikla, gyvenimo būdu. Susitarta organizuoti skautų susitikimą Lietuvoje spalio mėn.

 

Vokietijoje aplankėme Bervegen, Hoerstel, Riesenback ir Muenster miestus, Enschede miestą Neaderlanduose, pamatėme modernų istorijos muziejų, laipiojome medžiais, apžiūrėjome Hiostel mieste įsikūrusią gėlių oranžeriją, Munster miesto bažnyčias.

 

Grįžome kupini įspūdžių, dėkingi vokiečių šeimoms už apgyvendinimą, patobulinę anglų kalbos žinias, nusiteikę bendrauti ir bendradarbiauti su Vokietijos skautais ateityje.

 

Asta Fjellbirkeland