į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2016-02-12. Kryžiažodis


LIETUVIŲ  TAUTOS  ATGIMIMO TĖVUI  IR  PATRIARCHUI                                       J.BASANAVIČIUI

 

 

UŽDUOTYS:

 

VERTIKALIAI:

 

1.Vienas iš J.Basanavičiaus pseudonimų.

2.J.Basanavičiaus krikštatėvio vardas.

3.Maskvos universiteto profesorius, pas kurį J.Basanavičius mokėsi vidaus organų ligas.

5.J.Basanavičiaus draugas, „Tautinės giesmės“ autorius.

6.Pasaulio dalis, iš kurios pučiantis vėjas, anot J.Basanavičiaus, vadinasi Tarkiaušas.

9.Būsimasis Lietuvos Prezidentas, 1909m. padėjęs surašyti J.Basanavičiaus testamentą.

  10.   J.Basanavičiaus užrašytas šiaurės vėjo lietuviškas vardas.

  11.  Maskvos universiteto profesorius, pas kurį J.Basanavičius mokėsi akių ligas.

  15.  Balkanų valstybė, antroji J.Basanavičiaus Tėvynė.

  16.  Lietuvos banko valdybos pirmininkas, kurio parašas yra ant 1993m.laidos 50-ies litų vertės banknoto su J.Basanavičiaus atvaizdu.

  18. Didžiausias pasaulyje krioklys, kurį J.Basanavičius aplankė būdamas Amerikoje, rinkliavos Tautos Namams metu.

  19. Šalis, į kurią 1913m. J.Basanavičius ir M.Yčas buvo išvykę dėl rinkliavos Tautos Namams.

  26. Mažosios Lietuvos politinis veikėjas, J.Basanavičiaus pažįstamas, 1898m. kandidatavęs į Vokietijos Seimą.

  27. Marijampolės apskrities mokyklos, į kurią 1866m. įstojo J.Basanavičius, inspektorius – direktorius.

  28. Dailininkas skulptorius, 1926m. sukūręs J.Basanavičiaus reljefinį portretą, 1936m. laidos 5-ių litų vertės monetos, kurioje pavaizduotas J.Basanavičius, autorius.

  31. J.Basanavičiaus senelio iš tėvo pusės, vardas.

  32. Vaikai ir jaunuoliai, suorganizuoti pagal tam tikrą nemokyklinio auklėjimo sistemą, budėję garbės sargyboje prie J.Basanavičiaus karsto.

  34. Vienas iš paukščių, kurį, gyvendamas Varnoje, J.Basanavičius laikė savo žvėrynėlyje.

  35. Gydytojas, atstovavęs žydų bendruomenei per J.Basanavičiaus laidotuves.

  39. Leidykla Vilniuje, 1990m.išleidusi Adolfo Nezabitauskio knygą „Jonas Basanavičius“.

 

HORIZONTALIAI:

 

4.Kunigas, J.Basanavičiaus bendražygis, „Ryto“ draugijos pirmininkas.

7.Iš Svėdasų krašto kilęs kunigas, 1907m. dalyvavęs J.Basanavičiaus įsteigtos Lietuvių Mokslo

Draugijos steigiamajame suvažiavime, ir tapęs jos nariu.

 8.  Bulgarijos miestas, kuriame 1879 – 82m. ir 1885 – 92m. dirbo gydytoju J.Basanavičius.

12.Viena iš J.Basanavičiaus motinos seserų.

  13. Vileišio, „Vilniaus žinių“ įsteigėjo ir leidėjo, siūliusio J.Basanavičiui perimti to laikraščio redagavimą, vardas.

    14. Tauta, daugiausia gyvenanti Serbijoje, kur 1882m. apsilankė J.Basanavičius.

  17. Miestas Aukštaitijoje, kurį 1910m. aplankė J.Basanavičius, ir kasinėjo šalia miesto esantį Šeiminiškėlių pilkapį.

  20. Bulgarijos miestas, kuriame 1884 – 85m. gydytoju dirbo J.Basanavičius.

  21. Lietuvos švietimo draugija, kurios 1907m. visuotiniame susirinkime pirmininkavo J.Basanavičius.

  22. Bulgarijos gydytojų laikraštis, kuriame 1882m. bendradarbiavo J.Basanavičius.

  23. Daktaras, Lietuvių Mokslo Draugijos steigiamojo susirinkimo dalyvis.

  24. Bulgarijos miestas, kuriame 1892 – 1905m. gydytoju dirbo J.Basanavičius.

  25. Gydymo reikalinga žmogaus negalia.

  29. Vienas iš J.Basanavičiaus motinos brolių.

  30. Uždaras gynybinių įrenginių bei gyvenamųjų, ūkinių, kulto ir kitų pastatų kompleksas; tokie kompleksai aprašomi 1891m. Tilžėje išleistame J.Basanavičiaus darbe „Apie senovės Lietuvos pilis“.

  31. Geras J.Basanavičiaus pažįstamas, Bulgarijos ministras pirmininkas, valdant carui Ferdinandui.

  33. Plėšrūnas, kurį, gyvendamas Varnoje, J.Basanavičius laikė savo žvėrynėlyje.

  35. Pasaulio dalis, iš kurios pučiantis vėjas, anot J.Basanavičiaus, vadinasi Jovušas.

  36. Laukas netoli Ožkabalių, kurį 1911m. J.Basanavičius kartu su A.Gelgaudu nesėkmingai bandė kasinėti.

  37. Bulgarijos monarcho titulas, įgytas kunigaikščio Ferdinando, kurio rūmų gydytoju yra buvęs J.Basanavičius.

  38. Organizuota ginkluota valstybių kova; 1918.02.16., baigiantis tokiai I-ai pasaulinei  kovai, buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.

  40. Senovės lietuvių stiprybę teikiantis dievaitis, gerų paslaugų teikėjas.

                                                      ----------------------------------

                    LIETUVIŲ  TAUTOS  ATGIMIMO  TĖVUI  IR  PATRIARCHUI

                                                            J.BASANAVIČIUI

 

 

ATSAKYMAI:


VERTIKALIAI:

 

   1.Ibis; 2.Simanas; 3.Basovas; 5.Kudirka; 6.Vakarai; 9.Smetona; 10.Jovušas, 11.Braunas; 15.Bulgarija; 16.Baldišius; 18.Niagara; 19.Amerika; 26.Zaunius; 27.Langrys; 28.Zikaras; 31.Mykolas; 32.Skautai; 34.Sakalas; 35.Šabadas; 39.“Vaga“.

 

HORIZONTALIAI:

 

   4.Čibiras; 7.Tumas; 8.Lomas; 12.Agota; 13.Petras; 14.Serbai; 17.Anykščiai; 20.Elena; 21.“Saukė“; 22.“Vrač“; 23.Rugys; 24.Varna; 25.Liga; 29.Simas; 30.Pilis; 31.Malinovas; 33.Vilkas; 35.Šiaurė; 36.Alyta; 37.Caras; 38.Karas; 40.Tavalas.

 

                                                  --------------------------------------

 

 

 

Panaudota literatūra kryžiažodžio „LIETUVIŲ TAUTOS ATGIMIMO TĖVUI IR PATRIARCHUI   J.BASANAVIČIUI“ sudarymui:

 

  1. Jonas Basanavičius. Adolfas Nezabitauskis, „Vaga“, Vilnius, 1990.

  2. Tarptautinių žodžių žodynas. Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1985.

  3. Lietuviškoji Tarybinė enciklopedija. 5t., „Mokslas“, Vilnius 1979.

                                                  -----------------------------------

X