į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2019-02-07. NAUJA KNYGA

"Vakar pavakare gavau įpatingą dovaną - Aldonos Dudonytės-Širvinskienės sudarytą ir išleistą knygą. Keistas jausmas apima, kai vartai knygą... apie save, nuveiktus darbus, užfiksuotus artimus žmones, sodintus augalus... Ačiū mielai Aldonai už įdėtą darbą, ačiū Onutei ir buvusiai ministrei Algimantai už gražius žodžius knygos pratarmėje", - rašo Sigutis Obelevičius...