į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2023-05-20. APIE TURTUS, SĖKMĘ IR MEILĘ

Kartą viename kaime moteris pamatė prie jos namo sėdinčius tris senukus. Kurį laiką jie ten sėdėjo tyliai.
Moteris išėjo į lauką ir šuktelėjo: „Mačiau, kad jūs čia ilgai sėdite, tikriausiai esate alkani. Prašau užeiti ir užkąsti“.


Vyrai paklausė: „Ar namuose yra vyras?
Moteris atsakė: „Ne“.
Vyrai atsakė: „Tuomet negalime įeiti“.
Moteris grįžo į vidų. Vakare, kai atėjo jos vyras, ji papasakojo apie lauke sėdinčius žmones ir visa tai, kas atsitiko.


Vyras pasakė, kad žmona eitų ir paprašytų vyrų užeiti ir pavalgyti.
Moteris vėl išėjo ir šuktelėjo: „Mano vyras namuose. Jis kviečia jus visus. Prašome eiti į vidų ir pavalgyti."
Jie atsakė: „Mes kartu neiname į namą“.
Moteris paklausė: „Kodėl?


Tada vienas iš tų senukų paaiškino.
Rodydamas į vieną savo draugą, jis pasakė: Jo vardas yra Turtas. Jei jis eis su tavimi, tavo namai visada bus užpildyti turtais.


Tada, rodydamas į kitą senuką, jis pasakė: „Jis yra Sėkmė, jei jis eina su tavimi, tau visada pasiseks visose gyvenimo situacijose. Jis pats prisistatė kaip Meilė. Jei aš eisiu su tavimi, tavo namai visada bus pilni meilės.
Tada jis pasakė: „Dabar įeikite ir aptarkite su savo vyru, kurio iš mūsų norite savo namuose“.


Moteris įėjo į vidų ir papasakojo vyrui, ką pasakė tas senukas. Jos vyras labai apsidžiaugė apie tai klausydamas ir pasakė: „Pakvieskime Turtus. Tegul jis ateina ir užpildo mūsų namus turtais.
Žmona nesutiko ir pasakė: „Ne. Kodėl nekviečiame sėkmės?


To klausėsi jų marti. Ji atėjo pas juos ir pasiūlė: „Ar nebūtų geriau, jei pasikviestume Meilę į savo namus. Tada mūsų namai bus užpildyti meile amžinai.
Vyras ir žmona sutiko su jos patarimu.


Moteris vėl išėjo ir paklausė: „Kuris iš jūsų yra Meilė? Prašome užeiti ir būti mūsų svečiu.
Meilė atsistojo ir pradėjo eiti link namų. Tuo metu kiti du taip pat atsistojo ir pradėjo jį sekti.
Moteris paklausė: „Tu sakei, kad visi negalite eiti. Pakviečiau tik Meilę. Kodėl einate visi?"
Seni vyrai atsakė: „Jei pakviestumėte Turtus ar Sėkmę, kiti du liktų lauke, bet kadangi jūs pakvietėte Meilę, kad ir kur jis eitų, mes einame su juo“.


Ten, kur yra Meilė, lydės turtai ir sėkmė.