į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Pavasariškai nusiteikę svėdasiškiai susibūrė Juodonyse

Tradicinis pavasarinis draugijos " Alaušas" surengtas svėdasiškių sąmbūris praeitą šeštadienį įvyko beveik svėdasietiškoje Vilmos ir Broniaus Juzelskių sodyboje Juodonių kaime, jau Kamajų parapijoje
Dalyvavo apie trys dešimtys šiuo metu Svėdasuose negyvenančių svėdasiškių ir jų bičiulių.


Saulėtą, giedriu baltais debesėliais dangumi džiuginančią popietę krūvon sugužėję kraštiečiai pikmiausia apžiūrėjo sėkmingų verslininkų ir geraširdžių bei dosnių bičiulių Juzelskių kaimo turizmo sodybą, gėrėjosi tvenkiniais, kalneliais, pievutėmis, želdiniais, įspūdingomis tautodailininko Aleksandro Tarabildos sukurtomis skulptūromis, žvalgėsi po trobesius, stebėjosi retro technikos autoparku: motociklais, automobiliais - " Moskvič 401", dviejų markių zoporažiečiais, nesenai Maskvoje pirktu VAI " žiguliuku" su SSSR herbu ir veikiančiomis sirenomis bei švyturėliais.


Menėje suėdus už vaišių stalo žodį tarė draugijos " Alaušas" pirmininkas Algimantas Indriūnas, pasveikino motinas, visoms moterims buvo sugiedota " Ilgiausių metų", pakviesta į birželio viduryje vyksiantį švento gyvenimo liaudies kunigo - Aleksandro Papučkos 100 - mečio paminėjimą, raginta pažinti, brangiti, teisingai suprasti ir skleisti Svėdasų istoriją bei kultūrą, puoselėti svėdasietišką tarmę ir kiek galima visur ja kelbėti. Irma Randakevičienė ir tikras Rytų aukštaitis Cieksas Žalbungis paskaitė savos kūrybos eilių. Gerokai padainuota, pasikalbėta, pabendrauta ir jau vakare išsiskirstyta viliantis greitai vėl susitikti.

Raimondas GUOBIS


Autoriaus nuotr.
Puikiai nusiteikusios svėdasiškės - Dalia Zobarskaitė - Velikonienė ir Lina Beleckaitė - Stukienė.
Draugijos " Alaušas" pirmininkas Algimantas Indriūnas ir poetė Irma randakevičienė.
Svetingas sodybos šeimininkas Bronius Juzelskis ir svėdasiškių žentas dailininkas ir fotografas Valentinas Kadūnas.