į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Raimondas Guobis. Paminėtas šventojo aureolės vertas svėdasiškis

Šeštadienį (2014-06-14) Svėdasuose paminėtas svėdasiškio, šventojo aureolės verto liaudies kunigo Aleksandro Papučkos ( 1914 - 19770) šimtasis gimimo jubiliejus. Melstasi bažnyčioje, dalintasi atsiminimais, koncerte skambėjo giesmės ir dainos, krikščioniškoje vienybėje pavakarieniauta.


Jubiliejinė šventė prasidėjo Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje pamaldomis, kurioms vadovavo Ramygalos klebonas, garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius ir vietinis klebonas Vydas Juškėnas, dalyvavo apie šimtą giminaičių, bičiulių, svečių ir svėdasiškių.


Kultūros namuose atminties popietę vedė, šiai valandai tinkančių eilių paskaitė ir jautriai savo dėdę A. Papučką prisiminė sūnėnas Algimantas Indriūnas. Ankstyva našlaičio dalia, naudinga bičiulystė, valios ugdymas, mokslai, potraukis muzikai, darbuotė vargonininku Andrioniškyje ir Adomynėje, jaunatvišką meilė ir ją pranokęs pašaukimas būti kunigu - visa esybe mylėti Dievą ir kiekvieną žmogų. Metai Kauno kunigų seminarijoje, šventimai 1946 metų Švč. Trejybės šventėje Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko, dvasiška tarnystė Vabalninke, Anykščiuose, Salake, Skiemonyse, Surdegyje ir Kupreliškyje.


Iš Skiemonių kilęs kan. E. Rinkevičius prisiminė nuostabias vaikystės dienas, kuomet jo tėvukas tarnavo zakristijonu, o jis nuolatos sukinėjosi bažnyčioje, klebonijoje, artimai pažino kleboną A. Papučką. Pažymėjo, kad jo gyvenimas vertas šventojo aureolės, kad žmonės jau daugelį metų meldžiasi į jį ir sulaukia dangiško užtarimo, pagalbos savo varguose - reikia tuos liudijimus dokumentuoti ir pradėti beatifikacijos bylą. Dar bažnyčioje sakant pamokslą viena moterėlė pranašiškai ištarė: " Šventas..."


Gydytoja, vienuolė, keliolikos knygų autorė Birutė Žemaitytė prisiminė užburiantį pamokslą išgirstą rekolekcijose Pabiržėje, pažintį ir dvasinę bičiulystę besitęsiančią ir po švento kunigo mirties. Jo ypatingą pagarbą Mergelei Marijai, besąlygišką meilę kiekvienam žmogui - jis mylėjo net priešus už juos meldėsi. Palaiminga mirtis palaiminus gėles ir vaikus, būtinybė džiaugtis gyvenimu, būti gyvybingais ir išlaikyti ryšį su amžinybe.


Raimondas Guobis kalbėjo apie svėdasiškius kunigus, jų uolumą, pasišventimą, kilnius darbus ir jų tarpe liaudišku pamaldumu ir meile švytintį A. Papučką, apie1997 metais išleistą taip pat svėdasiškio, kun. Stepono Galvydžio parašytą biografinę apybraižą, knygą, kuri matyt palietė ne vieną širdį, sustiprino renkantis teisingą gyvenimo kelią, gal net paskatino kunigystei, juk ir šiandienos Lietuvai ypatingai trūksta dvasinių vadovų, tokių kaip kun. Aleksandras.


Rimantas Banys pasakojo iš motinos girdėtų atsiminimų - A. Papučkos vaikystės nutikimų. Koncerte dainavo svėdasiškės gimnazistės Toma Matulevičiūtė ir Aušrinė Neniškytė bei jau ir pamaldose giedojusi Vilniaus karininkų ramovės choro " Aidas" grupė padainavusi įvairių populiarių dainų, net operų arijų ir net specialiai šiai dienai sukurtą dainą apie Svėdasus ir kun. A. Papučką. " Svėdasai, Svėdasai skamba varpo garsai/ Kraštas čia nuostabus, čia laimingas žmogus..."


Iškilminga vakarienė vyko Butėnuose, renginio rėmėjų Rūtos ir Petro Baronų kaimo turizmo sodyboje Barono vila. Pasivaišinta, pabendrauta, padainuota, prisiminta ir Butėnų kaimo bei Baronų giminės istorija.
Autoriaus nuotr.
Turėjo apie ką pasikalbėti kan. Edmundas Rinkevičius, Rūta Baronienė ir Algimantas Indriūnas.
Svėdasų kultūros namų scenoje pakyliai skambėjo choro " Aidas" vyrų balsai.
Kun. Aleksandras Papučka grojo įvairiais instrumentais ir net egzotišku koncertiniu pjūklu. Tomis melodijomis susižavėjo, jas užrašė ir muzikantą nufotografavo 1971 mtais į Kupreliškį užklydęs žymus tautosakininkas Jurgis Dovydaitis.