į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Su Artėjančiais...

Koks nuostabus šis žodis „nauja“

Nauja pradžia... Naujasis Kūrinys...
Gali net pasišvęst iš naujo,
Jei nusivylęs tu savoj širdy.

Gal suklupai ? Pradėk iš naujo,
Ateik pas Kristų, Jis yra Pradžia.
Pakels, Jame mes atsigaunam,
Pripildys Jis naujai Sava jėga.

Po atgailos vėl viskas nauja...
Nukrinta nuodėmių našta sunki.
Lyg pradedi gyvent iš naujo,
Taip lengva, gera ir šviesu širdy.

Ir vėl tavy bus viskas nauja,
Ir atgaivą atrasi tu naujai.
Ir Jo Malonė liesis tau iš naujo,
Pradėk Naujus Metus gyvent naujai...