į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Archyvas
.. Informacija apie bendruomenės veiklą 2014-11-16

Informacija apie bendruomenės veiklą 2014-11-16

 

 Svėdasų bendruomenės ataskaita už 2014-04-06 -  2014-11-16 laikotarpį.

 

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 90 nariai. 54 sumokėjo nario mokestį už 2014 m.

Visuotinis rinkiminis susirinkimas vyko 2014-11-16. Ataskaitiniu laikotarpiu surengti  5 Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai.

Atlikti darbai

Suorganizuota kartu su gimnazija akcija „Darom“. Aktyviai dalyvavo gimnazijos mokiniai, tačiau bendruomenės nariai nesusirinko. Turime padėkoti bendruomenės tarybai, kuri paskirstė plotus, suorganizavo šiukšlių pristatymą į numatytus punktus.

 

Suorganizuotas tvarkingiausios – gražiausios sodybos, daugiabučio namo ir balkono konkursas. Išrinktas sodybų dešimtukas, gražiausiai tvarkomas daugiabutis ir balkonas. Nugalėtojai apdovanoti knygomis „Svėdasai“, sukurtas video pristatymas ir paviešintas internete.

 

Įvykdytas projektas „Atrask ir pažink Svėdasus“. Gautas finansavimas iš savivaldybės 630 Lt. Turime padėkoti  visiems varžybų dalyviams už entuziazmą, projekto partneriams kavinei ,,Pas Gedą“ ir Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai  - už  geranorišką bendradarbiavimą, Svėdasų seniūnui – už pagalbą reklamuojant renginį, Vytautui Bagdonui – už prizus, Virginijai ir Vaidotui Sankalams – už skanią košę, Svėdasų bibliotekai – už lankstinukus, Nerijui Gliaudeliui – už nuotraukas, Rožei ir Viliui Lapieniams – už patalpas, skautams savanoriams ir jų draugams – už pagalbą varžybų punktuose. Projekto metu aprašyta ir patalpinta bendruomenės svetainėje straipsniai: „Sliepsiškio kapinaitės“, „Svėdasų miestelio žydai“, „Partizanų kapai“, „Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos muziejus“, „Iš Svėdasų bažnyčios istorijos“. Projekto nuotraukų parodą galite pamatyti miestelio bibliotekoje.
 
Dalyvavome Rudens pabaigtuvių šventėje „Derliaus kraitė“. Mugėje bendruomenės sąskaitą papildėme 52,15 Lt.

 

Pagal panaudos sutartį išsinuomavome Svėdasų ambulatorijos buvusio vaikų skyriaus pastatą. Jau sudaryta būtinų atlikti remonto darbų sąmata ir šiuo metu ieškome finansavimo šaltinių. Pateiktas Anykščių vietos veiklos grupės skelbiamame kvietime patalpų rekonstrukcijos projekto finansavimui gauti . Laukiame atsakymo.

Vasarą du kartus tvarkėme poilsio zoną prie senelių globos namų. Džiaugiamės, kad įsijungė nemažai bendruomenės narių. Planuojame ir ateinančiais metais tęsti šios teritorijos priežiūros darbus.

 

Suorganizavome miestelio apsodinimą gėlėmis, jas pasodinome. Seniūnija skyrė lėšas ir prižiūrėjo gėlynus. Tą pačią veiklą planuojame ir kitais metais.

 

Vyksta mėnesio nuotraukos konkursas. Neturime surinkę daug nuotraukų.  Norėtųsi aktyvesnio dalyvavimo.

Radome rėmėjų. Bendruomenę 1000 Lt. parėmė Anykščių kredito unija, mes įsipareigojome patalpinti logotipą bendruomenės tinklalapyje. AB „Kerokšlis “ parėmė bendruomenę 1200 Lt. Šiuo metu bendradarbiaujame su Raudonuoju kryžiumi, kurie žada panaudotų drabužių, maisto davinių pagyvenusiems žmonėms. Lapkričio 12 dieną gautos 2% lėšos -  2240,22 Lt.

 

Atnaujinta internetinė svetainė. Dėkojame Andriui Kamarauskui, kuris nemokamai patalpino svetainę savo administruojamame serveryje ir sukūrė šabloną. Dalis informacijos apie bendruomenės veiklą jau įkelta į svetainę. Nuo šiol bendruomenė informaciją apie savo veiklą skelbs tinklalapyje www.svedasai.lt. Bendruomenės el. paštas bendruomene@svedasai.lt"> bendruomene@svedasai.lt. Planuojama talpinti ir skelbimus.

Parašytas prašymas savivaldybės administracijai dėl informacinių ženklų pastatymo Moliakalnio g. ir prie sankryžos. Pastatyta informaciniai ženklai Moliakalnio g.

 

Parašytas prašymas savivaldybės administracijai dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo projekto darbų užbaigimo. Šiais metais planuojama tik pradėti vandens gerinimo, geležies šalinimo įrenginių statybą.

Parašytas prašymas savivaldybės administracijai prašant  atkreipti dėmesį į nepatenkinamą šaligatvių būklę, dėl kurios kyla grėsmė mokinių ir gyventojų saugumui, ir prašo neatidėliotinai spręsti šį klausimą bei skirti lėšų šaligatvių remonto darbams. Atsakymas buvo nekonkretus, prašoma kartu su seniūnija sudaryti remontuotinų gatvių ir šaligatvių eiliškumo projektą.

 

Bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland