į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
DAUJOČIAI
Daujočiai padarė pirmąjį žingsnelį į internetinę erdvę

Šiam žingsniui ryžosi Robertas GRIŽAS iš Daujočių - vienas aktyvesnių buvusio Svėdasų bendruomenės centro dalyvių, tikras savo krašto patriotas, kuriam visada rūpėjo ir dabar teberūpi gimtojo kaimo problemos. Noriu jums priminti, kad jo iniciatyva mūsų seniūnijoje buvo įkurta vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio grupė, jo rūpesčiu į videojuostą buvo nufilmuotos senosios Daujočių apylinkių sodybos, paminklai, žmonės. Daugelio jų jau nebėra mūsų tarpe...

 

Svėdasų bendruomenės centro archyve yra išlikusi Roberto surinkta medžiaga apie Savičiūnų kaimo istoriją, bet ją reikia perkelti iš rankraščių į elektronines laikmenas, patikslinti pavardes, vardus, kitas detales, papildyti naujais faktais. Sutvarkytą medžiagą galima būtų įdėti į šį puslapį ir ji taptų pasiekiama kiekvienam lankytojui. 

 

Sveikiname Daujočius - pirmąjį mūsų seniūnijos kaimą, pasirengusį prisijungti prie svedasai.info tinklapio ir savarankiškai informuoti visus Svėdasų krašto gyventojus apie Daujočių gyvenimą.

Vieną fragmentą iš Roberto surinktos medžiagos šiandien pateikiame jums...

 

w