į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-10-16. Trečiasis Pasaulinis karas – Islamo valstybė

Videovariantas

Kažkada NATO per porą mėnesių sunaikino stipriausią Artimuosiuose Rytuose Irako armiją. O dabar ta pati NATO nesusitvarko su grupe teroristų, atsiradusių po arabų lyderių nužudymo. Tie teroristai dabar tūkstančiais galabija žmones, grobia žemes ir niekas pasaulyje nieko negali padaryti?

Reguliari Irako armija prieš įsiveržiant NATO turėjo 375 000 kareivių ir apie 650 000 rezervistų. Tai yra 24 divizijos ir 7 armijos korpusai, du iš kurių buvo dislokuoti Irako šiaurėje. Karinės oro pajėgos: 30 000 kareivių, iš kurių 17 000 priešlėktuvinėje gynyboje. Lėktuvų ir malūnsparnių parkas arabų pasaulyje buvo pats didžiausias. Jūrų pajėgos sudarė apie 2000 žmonių, 6 kariniai kateriai. Irakas turėjo stipriausią armiją Artimuosiuose Rytuose.

Darosi akivaizdu, kad Vakarai arba terorizmui Artimuosiuose Rytuose padeda, arba nenori su juo kovoti. JAV internetiniai puslapiai siūlo savo paslaugas žmonėms, kurie bėga iš karo apimtų teritorijų, Europos politikai pabėgėliams siūlo patrauklias sąlygas, kurių neįmanoma atsisakyti. Priminsim, kad kiekvienam pabėgėliui išmokamos vienkartinės išmokos, po to dar išmokos, kurias gauna retas europietis, mokamos kiekvieną mėnesį. Kodėl vietoje to, kad likviduotų pagrindines Europos problemas, Vakarai flirtuoja su teroristais, skirstydami juos į gerus ir blogus? Gal geri teroristai – tie, kurie žudo stovinčius, o blogi – ant žemės gulinčius žmones?

Situacija pradeda aiškėti po to, kai į karą prieš teroristinę valstybę įsijungė Rusija. Sprendžiant iš publikacijų spaudoje, Vakarai labai sunerimę tuo, kad istorija su Islamo valstybe gali baigtis. Iškart pasipylė kaltinimai Rusijos adresu, kad ji bombarduoja ne tuos, kuriuos reikia, kad ISIL reikia palikti ramybėje. Kai kurių Vakarų politikų veidmainystė jau seniai viršijo sveiko proto ribas. Bus visiškai normalu, jeigu greitai pradės skambėti mintys, jog Islamo valstybė taiki ir demokratiška. Jau dabar galima išgirsti apie palaimintus ISIL tikslus. Tik paklausykite nepriklausomos Ukrainos atstovų.

Norėčiau, kad apie Siriją būtų išklausyta ir kita nuomonė. Ne visi pasaulyje ISIL laiko teroristine valstybe. Daug šalių Islamo valstybę priima kaip sunitų savęs organizavimo išraišką. Sunitai po Sadamo Huseino nuvertimo neteko galimybės Irake įsidarbinti, todėl Obama pareiškė, jog Islamo valstybės bombardavimas – tai karo su sunitais, kurie sudaro 90 procentų musulmonų, pradžia ir Rusijos įsikišimas bus įvertintas kaip Rusijos karas prieš sunitus. Čia knieti užduoti netaktišką klausimą: gal galite išvardinti valstybes, kurios oficialiai palaiko ISIL? Jus nustos leisti į JAV, ir į Ukrainą, beje, taip pat.

Sena anglosaksų patarlė sako: jeigu negali išlaikyti teritorijos, padaryk taip, kad ji neatitektų niekam. Čia nesvarbu, kiek žmonių aukų toks tikslas pareikalaus, nes pagal visuotinės tvermės dėsnį, tas netektis kompensuos prieaugis kitoje vietoje. Neperseniausiai WikiLeaks atskleidė Transatlantinės sutarties sąmokslą. Atskleista virš pora dešimčių dokumentų, kuriuos Vašingtonas ir Briuselis kruopščiai slėpė nuo savo piliečių. Juose kalbama apie atsvaros BRIKS kūrimą. Iš dokumentų matyti, jog slaptose derybose dalyvavo stambiausios viršnacionalinės kompanijos.
Sutartis grubiai pažeidžia Pasaulinės Prekybos Organizacijos taisykles, bet argi tai Vašingtonui svarbu? Valstybėms, kurios neįeis į Transatlantinę sąjungą – numatyta karas ir chaosas. O sąjungos dalyviams – kalėjimo sąlygos be teisės iš tos taip vadinamos „sąjungos“ pasitraukti. Pasirinkimo teisės mums niekas nepalieka. Nors viskas dar gali pasikeisti. Šiandien pasaulis jau ne toks, koks buvo prieš savaitę, daug kas priklausys nuo to, kaip greitai Sirija, Iranas ir Irakas sugebės, padedant Rusijai, neutralizuoti terorizmą ir įvesti Artimuosiuose Rytuose tvarką. O štai čia jau mes turime konkrečiai pasirinkti: remiame mes terorizmą, ar ne. Apie Asadą geriau patylėkim, nes neseniai mums kartojo, jog pašalinus Sadamą Huseiną Irake įsiviešpataus demokratija ir taika. Tą patį kalbėjo ir apie Muamarą Kadafį, o kuo viskas baigėsi – mums visiems žinoma.

Situaciją Artimuosiuose Rytuose savo tikslais neabejotinai bandys išnaudoti JAV. Juk niekam nepaslaptis, jog Valstijos pagreitintai ruošiasi Trečiajam pasauliniam karui, Europos valstybės aprūpinamos branduoliniais ginklais, sąjungininkų lėktuvai pertvarkomi, kad galėtų panaudoti taktinius branduolinius užtaisus. Žinoma, tas grubiai pažeidžia sutartį apie masinio naikinimo ginklų neplatinimą. Beje, apie tai, kad Trečiasis pasaulinis karas prasidės Sirijoje, kalbėjo ir Vanga. Mes matome, kaip Artimųjų Rytų platybėse susiduria dvi jėgos. Viena iš jų kaunasi už daugiapolį ir teisingesnį pasaulį, kita – už Aukso Veršio viešpatavimą ir vienpolį pasaulį. Nuo šio susidūrimo baigties priklauso viso pasaulio likimas.
Europa, kaip ir europinė Rusijos dalis, branduolinio ginklo panaudojimo atveju gyvuos neilgai. Pinigų šeimininkų džiaugsmui, mes eilinį kartą pakartosime Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų scenarijų. Vardan ateities kartų, privalome padaryti viską, kad šios skerdynės neįvyktų.

Jaras Valiukėnas