į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2021-06-21. DISKUSIJA APIE MIESTELIO GYVENIMĄ


Ausra Rimkute
Viskas puikiai, tik kad nelabai kur yra eiti su tom lazdom:( miestelis neturi nei dviraciu taku nei pesciuju taku. Turim puikius ezerus, bet neturim nei vienos padorios maudyklos.

 

Zita Stankuviene
 Pritariu 100%

 

Egidijus Matiukas

Bendruomenė buvo planavusi padaryti taką apie Alaušą. Bet apie Alaušą privatizuotos žemės ir maudyklos. Bendruomenė beveik per teismus, ačiū jai, iškovojo svėdasiškiams maudyklą prie senelių namų. Todėl nedejuokit, o prisidėkit prie Svėdasų puoselėjimo.

 

Laima Žvirblienė
Ausra Rimkute, Drįsčiau paprieštarauti dėl padorių maudyklų - prie Beragio prieš pora metų jaunimas bendroje talkoje išvalė+išpjovė+suoliukus pastatė+smėliuku išpylė pakrantę. Kuo netinka?

 

Prie Alaušo yra vadinama "smėlinkė" - kiek lengvųjų privažiuoja, maudosi, deginasi. Kam ir tos netinka - išsivalo patys ežero pakraštuką, susitvarko, prižiūri. Vaikams žaidimo aikštelė - mokyklos stadionas - susirenka jaunimėlis, atsineša SAVO kamuolius, spardo, mėto, daužo. Negerai?

 

O mažiams smėlio dėžę gali pasidirbti kiekvienas savo kieme. Reikia tik NORĖTI, pagalvoti, ką galiu aš pats padaryti, kad atvažiavus iš didmiesčio į kaimuką galėčiau pailsėti ramiai gryname ore, o ne reikalauti ir dejuoti. Merdintys miesteliai - visos Lietuvos problema, visi lekia į miestus, o ramybės ieško savo tėvelių kiemuose, gimtinėje.

 

Elvyra Cizokiene
Pritariu... Merdi Svėdasai. Labai gaila... Toks puikus žalias ir be galo mylimas kraštas. 

 

Egidijus Matiukas
Elvyra Cizokiene, kuo prisidėjote, kad nemerdėtų?

 

Laima Žvirblienė
O dažno iš mūsų toks charakteris - noriu, kad kažkas padarytų, pastatytų, išvalytų, o aš jau tada naudosiuos. Svarbu padejuoti, nepajudinant nei pirštelio

 

Laima Žvirblienė
Norėk eiti - visada rasi. Trys ežerai, apeiti aplink gal ir nelabai pavyks, nes nenušienauti, bet nuo vieno ežero iki kito vieškeliu susidaro apie 5 km į abi puses. Ir jokių lazdų nereikia. Negi būtina eiti tik asfaltuotais keliais-takais? Aišku, reikia nesibrauti per apžėlusias pievas - erkių pilna, bet jų gali "pasigauti" ir mieste "ant asfalto" gyvendamas. Aš vaikščiodama (ypač žiemą, nes dabar namuose darbų pilna), susitikdavau pažįstamų, porelėmis ar grupelėmis besimėgaujančių Svėdasų apylinkių grožiu, grynu oru, bendravimu.… 

 

Lina Stukienė
Kodėl, miestelio gyventojai, nespaudžiat seniūno, nereikalaujat jo vykdyti seniūno pareigas, kad nors kiek pasirūpintų, nors kiek aptvarkytų apšnerkštą, duobėtą, be šaligatvių, be apšvietimo smilkstantį mūsų mylimą miestelį? Nejaugi tuo turi rūpintis tie, kurie ten nebegyvena? Nejaugi nežinot, kad kiekvienas žmogus, jei ko nors imasi, yra didelė jėga ir gali nuveikti labai daug?

 

Prisiminkit, kaip per porą savaičių sustabdėm kažkokių banditėlių jau pradėtą šalia Svėdasų statyti medicininių atliekų deginimo krematoriumą ir šiukšlių rūšiavimo fabriką? Tai dėl to, kad visi susivienijom ir įvykdėm savo pareigą savo gimtinei.


O dabar reikia sutvarkyti miestelį ir jo apylinkes. Jūs galit tą padaryti. Tik reikia ne filosofuoti, o imtis veiklos. Rezultatus pajustumėt greitai...
 

Saulius Rasalas
Lina Stukiene, kurioje vietoje apšvietimą pirmiausiai reikėtų pagerinti?

 

Laima Žvirblienė
Lina Stukiene, O! Kaip šlapiu skuduru per veidą, gyvenantiems miestelyje, Svėdasų bendruomenei. Skaitant Jūsų komentarą, darosi "nebeskanu". Apie duobes ir baisius šaligatvius seniūnas jau anksčiau kalbėjo, o kur Jums trūksta šviesos? Seniūnas neturi "aukso kasyklos", nes viskas kainuoja pinigus, tokiems mažiems "smilkstantiems

 

Laima Žvirblienė
UPS! ....miesteliams labai menki valdžios dalijami pinigėliai nukrenta, kad galėtų imtis didesnių tvarkymo darbų. Bendruomenė - šaunuoliai ir nereikia vadinti "apšnerkštu" miesteliu, gyventojai savo kiemelius tvarkosi pagal savo išgales. Atsiprašau, bet ir komentaruose filosofavimo-tuščio abstraktaus kalbėjimo- nerandu, tik faktus, pageidavimus.

 

Aldona Markevičienė
Pritariu Linai , miestelis skendi tamsoje ,liūdna žiūrėti.

 

Saulius Rasalas
Aldona Markevičienė, kurioje gatvėje reiktų daugiau apšvietimo lempų?

 

Lina Stukiene
Reikia ne daugiau lempų kurioje nors vietoje, bet reikia apšviesti VISAS miestelio gatveles. Ir ne porą valandų vakare, o nuo tada, kai sutemsta iki tol, kol prašvinta - jokio stebuklo niekas nereikalauja, bet turi būti taip, kaip   visuosenormaliuose miestuose ir miesteliuose! Kodėl Svėdasuose vyksta toks absurdas? Važiuojant naktį per miestelį verkt norisi- vaizdas kaip kokiam siaubo filme. Ir nereikia, gerbiamas Seniūne, čia vaidinti nustebusio.

 

Miestelio žmonės seniai pamiršo, kas tai yra išeiti pasivaikščioti vakare - tamsu, šaligatvių nėra (ištrupėjusių duobėtų praeitame tūkstantmetyje buvusių asfaltuotų juostelių patvoriuose šaligatviu vadinti tikrai negalima), mamos vaikus vežimėliuose priverstos vežti važiuojamąja kelio dalimi - kur tai matyta? Kuo svėdasiškiai nusikalto, kad jiems viskas turi būti blogiau negu kitiems?

 

Visą laiką miestelio administracija verkia dėl pinigų trūkumo - įdomu, iš kur pinigų atsiranda kitų miestelių tvarkymui - pasižiūrėkit į Kavarską, Troškūnus, net Andrioniškį ar Skiemonis? Kaip jie sugebėjo gauti net Europos paramos fondų finansavimus?

 

Saulius Rasalas
Andrioniškyje nuo kokių 199? metų tikrai nepaklota nei viena šaligatvio plytelė. Skiemonyse kelios plytelės paklotos prie bažnyčios. Smėlyneje šaligatvis tvarkytas, o Troškūnuose - ne. Išvada paprasta, Svėdasai bus pirmas miestelis kuriame visi šaligatviai bus atnaujinti. JTV gatvėje liks nepakeistas šaligatvis prie daugiabučių (gimnazijos pusėje bus pakeistas) ir galimai prie bažnyčios tvoros. Tik Kurkliai matė panašios apimties remonto darbus. O gatvių apšvietimas, kaip visame rajone. Tik tiek, kad šiais metais apšvietimo laikotarpis pailgintas pora savaičių.Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti