į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2023-04-20. SVARBI NAUJIENA!

Balandžio 20 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įregistravo piliečių iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo paskelbti, rašoma VRK pranešime spaudai.

 

Referendumo iniciatyvinės grupės atstovams piliečių parašų rinkimo lapus VRK išduos 2023 m. balandžio 27 d. VRK elektroninių paslaugų teikimo portale taip pat sukurs prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo bei sudarys galimybę pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu.

 

Šios grupės atstovai siekia pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip:

„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ Taip pat siekiama pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 50 tūkstančių rinkėjų.“

 

 

Referendumo iniciatyvinės grupės atstovams piliečių parašų rinkimo lapus VRK išduos 2023 m. balandžio 27 d. VRK elektroninių paslaugų teikimo portale taip pat sukurs prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo bei sudarys galimybę pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu.

 

Kad referendumas būtų paskelbtas, per šešis mėnesius nuo parašų išdavimo dienos, t. y. nuo 2022 m. balandžio 27 d. iki 2023 m. spalio 27 d., referendumo iniciatyvinė grupė turi surinkti 300 tūkstančių Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimą palaikančių ir rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų. Vadovaujantis Konstitucija, ši tvarka gali būti keičiama tik referendumu. 

 

Piliečių parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutiniąją šio termino dieną – 2023 m. spalio 27 d., iki 17 valandos. Per 6 mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas bus nutrauktas. Šios referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriumi iniciatyvinės grupės teikimu paskirtas p. Nerijus Cibulskis. Koordinatorius yra atsakingas už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą.