į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Butėnų bendruomenė turės savus namus

Butėnų kaimo bendruomenė, vadovaujama veiklaus, verslaus, gebančio dalintis ir visuomeniniais reikalais rūpintis, pirmininko Petro Barono, nusprendė pirkti savo būstinei namus.

 

Keletą metų bandyta įsigyti didelį, puošnų, istorinį Bražiūnų-Damijono Prūso namą, kuriame tarpukariu ir vėliau veikė pradžios mokykla, klubas-skaitykla, bet su dabartiniais savininkais susitarti nepavyko.

 

Šiuo metu yra perkamas beveik kaimo centre esantis Janės Tamošiūnienės namas, kadaise stovėjęs vienkiemyje ir priklausęs sovietų išblaškytai Povilo Barono šeimai. Namą konfiskavus ir perstačius, jame veikė kolchozo kontora, gyveno žmonės.

 

Kai ką glumino, palyginti, aukšta kaina, bet bendruomenės vadovas išmintingai paaiškino, kad negalima mokėti nepadoriai mažai, juk tai - gal vienintelis, ir emociškai brangus pardavėjos turtas.

 

Dalį reikiamų pinigų suaukojo šių metų asmeninių P. Barono vardinių - Petrinių svečiai, po 100 - 300 Lt aukojo butėniečiai. Nustebino tie, kurie nepanoro prisidėti aiškindami, kad jie tarsi čia laikinai tegyvena ir mano, kad nei patys nei jų vaikai ateityje čia negyvens.

 

Reikėtų, kad kuriant bendruomenės būstinę prisidėtų visi, kurie Butėnuose gimė, čia gyveno, iš mūsų kaimo kilę jų tėvai ar protėviai, visi tie, kuriems ši vieta brangi ir miela. Kiek pinigų trūks, žada pridėti pirmininkas ir dar šiemet namas su pagalbiniais pastatais ir žemės sklypu bus nupirktas.

 

Tuomet bus vykdomas remontas, kuriam planuojamos panaudoti ES fondų lėšos ir sodiečiai, kraštiečiai, bičiuliai ir svečiai turės puikią vietą susirinkti. Planuojame dalyje trobos įrengti etnografinį kampelį su plūktine asla ir įvairiais rakandais, bus ir biblioteka, ir net dūminė pirčiukė, kurią kiekvienas sodybos bendrasavininkas panoręs galės pasikūrenti. Gal būt, jau kitamet, per Mykolines bus renkamasi čia, gal būt susiformuos tradicija kasmet čia į suvažiavimą susirinkti vietiniams ir po visą pasaulį išsiblaškiusiems butėniečiams.

 

Šaltinis

 
Raimondas Guobis