į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
KAZIMIERA RAŠČIUTĖ - SKEMUNDRIENĖ

Mirė svėdasiškė Kazimiera Raščiūtė - Skemundrienė. Pasimelskime...


Visą savo ilgą gyvenimą, po poros mėnesių būtų šventusi 97 metų sukaktį, Kazimiera išgyveno Svėdasų miestelyje. Tame gražiame, senoviškame name priešais bažnyčią. Jo rūsiuose tarpukariu Raščiai kepė ypatingai gardžius riestainius, jais gardžiavosi plačios apylinkės žmonės.

 

Veikė tame name ir parduotuvė, o sovietmetyje - knygynas, kurio vedėja darbavosi Kazimiera. Kaip pagarbiai per tą gražią verandą mes užeidavome į paslaptingą, kvapnią knygų karalystę. Tais laikais kvepėjo ne tik duona ar pyragai, bet ir knygos...


Visi ją pažinojo, tiek artimieji, tiek bičiuliai jaukiai Kaziūne vadindavo. Žavėjo jos gebėjimas prisiminti, senuosius laikus - daug įdomaus, mūsų krašto istorijai vertingo ji papasakojo. Žavėjo ir jos pamaldumas, kai tik galėdavo dalyvaudavo į pamaldas bažnyčioje, nuolat melsdavosi ne tik už savuosius, bet ir už visus svėdasiškius. Už kiekvieną iš mūsų, kad mums pasisektų...


Velionė pašarvota Svėdasų bendruomenės namuose. Šv. Mišios už jos vėlę sekmadienį 15 valandą, po kurių bus palydėta į Svėdasų kapines. Amžinoji šviesa tešviečia.

Raimondas Guobis