į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS

 
 
2017-06-02. „Deimančiukas“ iš Svėdasų krašto

Puiki proga pasidžiaugti jaunosios kartos atstovais, kurie garsina mūsų kraštą.  „... ieškokime gyvenime deimančiukų“, – sakė rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, pedagogas, kunigas Juozas Tumas -Vaižgantas. O prieš keletą dienų „Šilelio“ redakcija iš Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos administracijos gavo laišką. Jame rašoma apie mokinį Martyną Jakutį, kuris yra įvairių olimpiadų ir konkursų laimėtojas...

plačiau
 
2017-06-01. Birželio 1-oji – vaikų gynimo diena. Kaip maža mergaitė Lietuvą pakeitė

Kas keičia tautų likimus? Istoriniai procesai? O kas stovi už tų procesų? Paprasti žmonės, be kurių nebūtų įmanoma nei viena revoliucija (ir mokslo, ir meno, ir politinė). Pasitaiko atvejų, kad istorijoje lemtingas posūkis atsitinka tada, kai dėmesio centre atsiduria mažas žmogutis. Vaikas.

plačiau
 
2017-06-01. Seimas atskyrė bendrą partnerių gyvenimą nuo šeimos santykių

Seimo palaikyto nutarimo esmė, – jei du asmenys sumano gyventi kartu, tačiau nesirengia kurti šeimos santykių, deklaruojamų įstatymų numatyta tvarka (Santuoka) ir neturi bendrų vaikų – jų santykiai automatiškai nebus laikomi ir šeimos santykiais. Iš esmės tai siekis apsaugoti visuomenę nuo liberalų teikiamo civilinės partnerystės projekto, kurį priėmus šeima galės vadintis bet kokie partneriai gyvenantys kartu ir vedantis bendrą ūkinę veiklą.

plačiau
 
2017-05-30. Gimnazijos dramos būrelio „Šypsenėlė“ veikla

Gimnazijos dramos būrelį „Šypsenėlė“ 2016-2017 mokslo metais lankė 15 5-8 klasių mokinių. Pirmieji dramos būrelio pasirodymai šiais mokslo metais įvyko gimnazijos renginiuose ...

plačiau
 
2017-05-28. Įdomūs faktai

"Tarpukario visuomenėje mažiausią nepriteklių jautė kariuomenėje ar valstybės tarnyboje įsitvirtinę gyventojai. 1939 m. tarnautojai, kurių iš viso buvo 3640, per mėnesį uždirbdavo nuo 250 Lt, o, pavyzdžiui, darbininkai, kurių gretos viršijo 29,8 tūkst. – tik 99 Lt. Kaime didžiai gerbiami mokytojai gaudavo 300-400 Lt atlyginimą, o policininkai – 300 Lt."...

plačiau
 
2017-05-28. Rezonansinė... TYLA! O gal pavojaus signalas SOS?

Nuo šios žinios  turėtų sproginėti visi televizijos kanalai: teisiamųjų suole - beveik 40 įvairaus rango policijos pareigūnų, kurie organizavo plataus masto narkotikų ir tabako verslą, vykdė konfiskuotos kontrabandos realizavimą. Tik vienas "Laisvas laikraštis" drįsta apie tai informuoti visuomenę, nors jo redaktorius, už tokią drąsą sakyti tiesą, pats yra tampomas po teismus. Netgi buvo mėgintas sutraiškyti su "fura" ir tik per stebuklą liko gyvas... Dabar bandomas nutildyti, sukurpus jam milijoninį ieškinį... Būtų gaila, jeigu šis laikraštis būtų pasmaugtas. Gal masiškesnė prenumerata galėtų būti šioks toks mūsų indėlis, saugant jį nuo sunaikinmo...

plačiau
 
2017-05-27. Į naują žodyną pateko ir Svėdasų kraštotyrininkai

Metų pradžioje Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje įvyko Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūris, skirtas bibliotekos 80-mečiui...

plačiau
 
2017-05-27. Mokėsime, brangieji...

Seimas po pateikimo pritarė Seimo narių Kazio Starkevičiaus ir Edmundo Pupinio pateiktam paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma, leidžiant paslaugas pagal paslaugų kvitus teikti ir namų ūkio srityje...

plačiau
 
2017-05-26. Gimnazistams nuskambėjo paskutinis skambutis

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos LXIX-osios abiturientų laidos 22 gimnazistai gegužės 25 d. rinkosi į paskutiniojo skambučio šventę...

plačiau
 
2017-05-26. Darbus ir sumanymus skyrėme „Alaušo“ draugijai

2007 m. kovo 6 d. keturi energingi svėdasiškiai: Edmundas Baliukas, Juozas Lapienis, Algimantas Indriūnas, Vytautas Rimša susirinko Vilniaus karininkų ramovėje ir įkūrė Svėdasiškių draugiją „Alaušas“...

plačiau
 
2017-05-25. Naujas laikraščio numeris

Svėdasiškių draugija "Alaušas" pristato naujausią laikraščio "Svėdasų varpas" numerį...

plačiau
 
2017-05-25. Kaimynų idėja.

Ji labai susišaukia su mūsų bibliotekininkių organizuojamomis edukacinio pobūdžio programėlėmis. Svarbiausia, kad tai paprasta, bet įdomi kaimynų idėja. Gal netgi mažiau kainuojanti, nei jaunimo pamėgtos bibliotekos sūpynės...

plačiau
 
2017-05-25. Kodėl prieš mokytoją smurtavo visa klasė

Kai Lietuvos Liaaudies Partijos pirmininkas Rolandas Paulauskas, į susitikimą su kuriuo svėdasiškiai net nesiteikė ateiti,  sakė, kad turintys specialių poreikių vaikai turi būti mokomi atskirai – kilo baisus pasipiktinimo triukšmas. Šis atvejas – puiki iliustracija, jog R.Paulauskas  buvo teisus. Švietimo profsąjunga liūdnai prognozuoja: stumdymas gali virsti šaudymu. Austėja Landsbergienė pritaria ir kituose R.Paulausko teiginiuose - "negalima kalbėti apie vaikų teises be pareigų"...

plačiau
 
2017-05-24. Grąžinti suverenitetą tautai bus sudėtinga

Tai matyti ir iš šio vaizdo reportažo. Skelbiamės gyveną demokratinėje valstybėje, bet sunku suprasti, ar dar galioja žodžio  ir nuomonės laisvė, ar jau nebe? Ar politinė kova - tai "nesantaikos kurstymas"? Pagal proceso dvasią - taip... Susidorojimo su kitaminčiais tendencijos vis stiprėja...

plačiau
 
2017-05-24. Jubiliejinis šeštadienis Svėdasuose

Šeštadienį Svėdasuose atšvęstas dvigubas aštuoniasdešimties metų jubiliejus, dviejų čia gimusiųjų asmenų, kurie vėliau išsimokslinę gyveno Vilniuje, kūrė...

plačiau
 
2017-05-23. Svėdasų bibliotekoje pagerbti du garbūs jubiliatai

Šventinio renginio pradžioje Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis aktoriui F. Jakšiui įteikė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimo raštą...

plačiau
 
2017-05-23. Šviesus ir šiltas susitikimas

Atspėkit kas šviečia ir šildo , kai nebūna saulutės? Taip – tai knyga. Gegužės mėn. minima knygos diena... 

plačiau
 

 
 
2017-05-15. Žolė, dėl kurios prancūzai eina iš proto: skubėkime pasiskinti

Prancūzai įsitikinę, kad mūsų šalis labai turtinga. Nustebę tūpčioja kaip markizai po mūsų laukus, lūpas vaipo – mat kokie anie lietuviai gudrūs ir turtingi, kad gali sau leisti visuose laukuose ekologiškas kiaulpienes auginti...

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70   71   72   73   74   75   76   80  90  100  sekantis  >>