į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
KVIEČIAME PRISIJUNGTI!

D Ė M E S I O !
Šiandien Lietuva yra atsidūrusi padėtyje, kurią taikliai apibudino vienas iš būsimo susitikimo dalyvių: „Velnias su savo tarnais atėjo į Europos širdį, į Lietuvą, sunaikinti Lietuvos Žmonių ir jų Vaikų !!!”

Š. m. sausio 12 d. (šeštadienį) nuo 11 val. 
Anykščiuose

vyks pilnos Evangelijos sekėjų susitikimas. 

Rinksimės pasitarti kaip tą velnią iš Lietuvos išguiti.

 

Susitikime bus aptariamos temos:
* dabartinės susiklosčiusios padėties Lietuvoje priežastys,
* asmeninis šventumas,
* bažnyčios kokybė,
* Evangelija bažnyčiai ir pasauliui,
* krikščionis gyvenime, šeimoje ir visuomenėje.

KVIEČIU PRISIJUNGTI!

Apie savo dalyvavimą prašau pranešti asmenine žinute Mesendžeryje arba tel. 861619650.
Tikslų adresą dalyviams pranešime papildomai.

Vienas iš susitikimo iniciatorių
Romualdas REPŠYS

Susipažinimui:
Sąjūdis mirė-tegyvuoja Sąjūdis!