į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2015-05-01. Gautas finansavimas dėl projekto "Bendravime mūsų stiprybė"

Pasirašyta sutartis su socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl projekto "Bendravime mūsų stiprybė"finansavimo. Projekto paskirtis - nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas.

 

Projekto tikslas - ugdyti kaimo gyventojų gebėjimus dirbti kartu ir spręsti vietos problemas, tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. Kelti bendruomenės kompetencijas bendradarbiaujant su kitomis bendruomenėmis ir vietinėmis institucijomis, organizuojant renginius ir mokymus.Skatinti verslumą ir finansinį savarankiškumą.

 

Projekto uždaviniai: Stiprinti bendradarbiavimą tarp bendruomenės ir Svėdasuose veikiančių institucijų organizuojant bendrus renginius, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis bendruomenėmis; Suorganizuoti mokymus bendruomenės organizaciniams ir finansiniams gebėjimams ugdyti;Viešinti projekto ir bendruomenės veiklą. Projekto sąmata - 2896 Eurai.

 

Finansuojamos projekto veiklos ir datos:

Birželio 19 d.. Bendradarbiavimo mechanizmui stiprinti susitikimas su NVO bendruomenėmis.

 

Liepos 18 d., rugpjūčio 5 d.. Projektų paieškos bei rašymo mokymai. Siekiant stiprinti bendruomenę kaip instituciją, organizuojami dviejų dienų trukmės projektų paieškos ir projektų rašymo mokymai.

 

Mokymų temos:. Projektų paieška.. Projekto idėjos išgryninimas.. Rėmėjų paieška.. Paraiškos rašymas.. Projekto įgyvendinimas. Mokymų trukmė 16 val. Rugsėjo 12 d.. Verslumo mokymai. Siekiant skatinti bendruomenės narių verslumą, organizuojami vienos dienos trukmės verslumo mokymai. Mokymai padės inicijuoti bendruomenės poreikius, numatyti kitų metų veiklos strategiją.Mokymų temos:. Inovatyvaus verslo kūrimo galimybės, parama ir finansavimas.. Verslo komandos kūrimas.

 

Inovatyvaus verslo idėjos generavimas ir plėtra. Mokymų trukmė 8 val. Lapkričio 7 d.. Informacinių priemonių naudojimo bendravimui ir bendradarbiavimui mokymai. Siekiant stiprinti bendruomenę kaip instituciją, organizuojami vienos dienos trukmės Informacinių priemonių naudojimo bendravimui ir bendradarbiavimui mokymai. Mokymai padės greitai ir efektyviai dalintis informacija tarp bendruomenės narių, efektyviai išnaudoti informacines technologijas kuriant institucijos veiklos ir strateginius planus, rašant projektus, organizuojant renginius ir vykstant diskusijoms.Mokymų temos:. Socialiniai tinklai ir el. paštas.. Informacinės technologijos bendradarbiavimui. Mokymų trukmė 8 val.

 

Gruodžio 12 d.. Vėlimo mokymai. ant ugdyti verslumą, ieškoti būdų bendruomenės materialinei bazei stiprinti, organizuojami vienos dienos trukmės vėlimo mokymai.Mokymų temos:. Veltinio gaminiai.. Vilnos paruošimas.. Gaminio vėlimas.. Gaminio dekoravimas.Mokymų trukmė 8 val. Rugpjūtis Rugsėjis Spalis. Vizitai pas Svėdasuose gyvenančius amatininkus.

 

Spalio 18 d.11 val.. Rudenėlio šventinėje mugėje. Rudenėlio šventinėje mugėje realizuosime vėlimo mokymų metu sukurtus dirbinius. Siekiant sustiprinti bendruomenės materialinę bazę,gautos pajamos bus skirtos bendruomenės veiklai finansuoti.

 

Mugės svečiai ir dalyviai bus skatinami aukoti pinigus bendruomenei.

Gruodžio 11 d.. Metinės projekto pristatymo šventės organizavimas. Siekiant sustiprinti bendruomenę kaip instituciją, stiprinti ryšį su bendruomenės išeiviais ir/arba toliau gyvenančiais bendruomenės nariais, valdžios atstovais organizuojama metinė projekto pristatymo šventė. Šventės metu pristatoma bendruomenės veikla ir aptariama strategija. Įvyksta diskusija su valdžios atstovais. Renginio trukmė 4 val. Kviečiame visus prisidėti prie projekto įgyvendinimo, pasinaudoti galimybe pakelti kompetencijas.

 

Asta Fjellbirkeland, Svėdasų bendruomenės pirmininkė

tel 869803656