į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2018-09-29. NEPABŪGĘ VĖJŲ

Š.m. rugsėjo mėn. 22-23 d.d. Lietuvoje lankėsi Romos katalikų bažnyčios pontifikas popiežius Pranciškus. Laimino, linkėdamas žmogiško solidarumo, dialogo ir vienybės, kad Lietuvoje būtų saugu ir smagu gyventi...

Įsiklausydami į popiežiaus linkėjimus, mes, literatų klubo „Sietuva“, labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“, „Marčiupio“ nariai susirinkome turiningam pasibuvimui į Burbiškio bendruomenės centro patalpas. Poezijos ir muzikos popietę organizavo poetas Dainius Žąsinas.

 

Savo klubus atstovavo vietiniai ir iš įvairių šalies vietovių atvykę žmonės.

Salėje, susirinkusiam gausiam gerbėjų būriui, dalinome iš širdies į širdį plaukiančias mintis eilėraščio, prozos pavidalu. Pakaitomis su literatais, dainininkai dovanojo dainas.

 

Praturtėję vidiniais lobiais, parke, prie kultūros namų, apdainuodami darbų eigą, pasodinome šimtąjį medelį, skirtą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

 

Po to būriavomės prie, turtingomis vaišėmis, stalo. Laikas su pasišokimais, eilėmis ir pašnekesiais tirpo beregint.

 

Saulei leidžiantis, žvarbokam rugsėjo vėjyje, iš Rubikių apžvalgos bokšto „paganėme“ ašarojančias akis po apylinkes. Graži mūsų Aukštaitija.

 

Visi – organizatoriai, dalyviai ir svečiai verti didžiulės pagarbos už meilę muzikai, dailei ir literatūrai.

Išskirsiu mažų vaikučių porelę, kuri didvyriškai iškentė ilgą suaugusiųjų „žaidimų“ virtinę.

Miegokime ramiai, pamatę taip puikiai auklėjamus ateities šeimininkus Lietuvai.

 

Vidutė Kazlauskienė