į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2019-05-03. MOKYMAI ITALIJOJE

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija tęsia savo dvejų metų Erasmus+ KA1 srities projektą „Mokytojų tobulėjimas – kelias į sėkmę“ skirtą mokytojų kvalifikacijai kelti. Anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Jolanta Garbauskienė, istorijos mokytoja Gražina Gvozdaitė ir technologijų mokytoja Jovita Sirgėdienė balandžio 7-13 d. Bolonijoje, Italijoje, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Projekto metodu grįstas mokymas“, į kuriuos buvo susirinkę dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Belgijos ir Ispanijos.

 

Kursų metu mokėmės integruotų projektų taikymo įvairių dalykų pamokose, susipažinome su pagrindiniais projekto metodo elementais, analizavome tokių projektų pavyzdžius bei patys juos kūrėme, diskutavome, kaip sudominti mokinius, kaip skatinti jų aktyvumą, lyderystę, motyvaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą,  dalinomės idėjomis apie integruotų pamokų planavimą.

 

Be to, susipažinome su tokių įrankių kaip Padlet ir Canva naudojimu kuriant integruotus projektus. Didelis dėmesys buvo skirtas projektinio darbo vertinimui ir įsivertinimui. Dirbdami grupėse ne tik susipažinome su kitų šalių švietimo sistemomis ir kultūra, bet kalbėjome ir apie nūdienos pedagoginius iššūkius, dalinomės gerąja patirtimi bei pagilinome anglų kalbos žinias.

 

Tikimės, kad su mokymų dalyviais užmegzti ryšiai nenutrūks ir bus naudingi būsimiems projektams, o naujai įgytomis žiniomis ir gebėjimais pasidalinsime su kolegomis ir savo patirtį panaudosime pamokose ugdymo procesui paįvairinti bei mokinių motyvacijai ir kūrybiškumui skatinti.

 

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

 

Jolanta Garbauskienė