į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
2021-03-17. PAVOJUS! SEIMAS IŠPROTĖJO!

 PAVOJUS!  SEIMAS IŠPROTĖJO!

 

Valstybė pavojuje ir jau akivaizdu !!! Seime išprotėję bepročiai! Siūlomi baudžiamojo kodekso pakeitimai. Atkreipkite dėmesį į 129 straipsnį - bausmės didesnės nei už nužudymą!

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a2f85900832711eb84c497f41d72a99a?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=556290ad-1e77-45f8-b959-65b05f863cb2

 

Pakeisti 129 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.“

 

Projektą pateikė:

Seimo narė Evelina Dobrovolska, Seimo narė Silva Lengvinienė, Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, Seimo narė Ieva Pakarklytė, Seimo narė Monika Ošmianskienė, Seimo narė Morgana Danielė, Seimo narys Gintautas Paluckas, Seimo narys Kasparas Adomaitis, Seimo narys Matas Maldeikis, Seimo narys Vytautas Mitalas, Seimo narys Artūras Žukauskas, Seimo narys Marius Matijošaitis, Seimo narys Linas Jonauskas, Seimo narė Dovilė Šakalienė, Seimo narys Julius Sabatauskas, Seimo narys Domas Griškevičius, Seimo narys Algirdas Sysas

 

Tai dar ne viskas! Labai daug panašių projektų yra pateikta - neįmanoma jų visų pavieniems žmonėm susekti. Jie stumiami valandom. Mes prarandame laiką, o jiems tai naudinga. Reikia surinkti visus tokius “perlus” ir susisiekti su Dr. R Füllmich, kuris padėjo Izraeliui kreiptis į Hagą, dėl Niunbergo kodekso pažeidimų. Darom mes tą patį.

 

O gal yra kitas kelias? Įsivaizduojate, kas toliau laukia mūsų ir mūsų vaikų!?