į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
TAUTIETI, LIETUVI, LIETUVOS PILIETI!

TAUTIETI, LIETUVI, LIETUVOS PILIETI!

Švabiniai liberal-sionistiniai globalistai, vykdo geopolitinį Pasaulio bei resursų persidalinimą ir mulkindami tautas, primetinėja „NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ“. Kuriamas Pasaulis tik išrinktųjų pamišėlių saujelei. Tai pasaulis be rasių, be tautų, be šeimų, be privačios nuosavybės, be 90% žmonijos.
Jie primetinėja IŠKRYPIMUS, VERGOVĘ IR MIRTĮ!
Mes renkamės KOVĄ IR LAISVĘ!
O ką renkiesi TU?!