į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija "ALAUŠAS"
2017-07-22. Svėdasiškiai jaučiasi reikalingi vieni kitiems

Svėdasiškių draugijos dešimtmečio jubiliejus: prie Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios po Šv. Mišių už visus svėdasiškius. Pirmoje eilėje iš dešinės - Elena Bublienė, Irena Sirusienė, Lina Stukienė, Vytautas Rimša, Ferdinandas Jakšys, Algimantas Indriūnas, Juozas Lapienis ir kiti šventės svečiai bei draugijos nariai.

Laimučio Regelskio nuotrauka

 

Visuomeninė mokslo, edukacijos ir kultūros organizacija – svėdasiškių draugija „Alaušas“ – kraštiečių Edmundo Baliuko, Vytauto Bublio, Algimanto Indriūno, dr. Juozo Lapienio ir Vytauto Rimšos įkurta 2007-ųjų kovo 6 dieną Vilniuje.

 

Draugija jau dešimtmetį telkia kraštiečius bendrai veiklai: supažindina su Svėdasų istorija, tautiniu paveldu ir dabartimi, mini svarbias datas, rengia vakarones, meno parodas, susitikimus su žymiais žmonėmis, garsina tėviškę. „Alaušo“ tarybos pirmininkė Rita Skaržauskienė-Šimkevičiūtė tikino, kad į organizaciją susibūrė įvairių profesijų atstovai vedami vieno noro – susitikti, pasidalyti prisiminimais apie vaikystę, mokslo metus

 

Svėdasuose, smagiai padainuoti (nestinga balsingų ir muzikalių kraštiečių), kartu pasidžiaugti ir džiaugsmais, ir rūpesčiais. „Jaučiamės reikalingi vieni kitiems. Juk mus visus sieja gimtasis kraštas, turintis gražią gamtą, įdomią istoriją. Čia visada norisi sugrįžti“, – kalbėjo ji.

 

Vienija bendri siekiai

 Svėdasiškių susitikimai nėra dažni, vis dėlto stengiamasi susibėgti periodiškai: pavasarį, rudenį ir žiemą. Aktorius Ferdinandas Jakšys pradžiugina skaitymais iš Juozo Tumo-Vaižganto kūrybos, meniškos sielos dailininkė Irena Meištaitė – savo akvarelės parodomis, Valentinas Algirdas Kaliūnas – meninėmis fotografijomis. „O kur dar įdomios ir informatyvios ekskursijos Vilniuje į Signatarų namus, Lietuvos Respublikos Seimą, Valdovų rūmus“, – vardijo Rita.

 

Paklausta, ar jaunimas domisi kraštiečių veikla, R. Skaržauskienė-Šimkevičiūtė pripažino – draugijoje daugiausia yra vyresnio amžiaus žmonių. „Smagu, kad senjorai neužsidaro namuose, jaučia norą bendrauti, pasidalyti pasiūlymais, patirtimi, siekia prisidėti prie Svėdasų gražinimo, garsinimo, – pasakojo Rita. – Yra nemažai darbingo amžiaus narių, galinčių materialiai paremti mūsų renginius.“

 

Tiesa, per draugijos dešimtmečio šventę dalyviai turėjo puikią progą pasidžiaugti ir jaunimu: „Alaušo“ pirmininkės pavaduotojos Linos Stukienės dukra Nora vedė renginį, o sūnus Augustas visus sužavėjo savo kūrybos dainomis ir mintimis apie Svėdasus. „Tokia yra šeimos tradicija – puoselėti meilę gimtajam kraštui, nors vaikai gimę Vilniuje“, – pabrėžė Rita ir pridūrė, kad Svėdasų bendruomenė vienija daug jaunų, iniciatyvių žmonių. Ji tiki, jog ateityje kraštiečių draugija taip pat sulauks daugiau pastiprinimo iš jaunimo.

 

R. Skaržauskienė-Šimkevičiūtė teigė nepastebėjusi, kad kas nors gėdytųsi to, jog yra kilęs iš provincijos. Priešingai, visi garsiai skelbia atvykę iš nepaprastai gražaus miestelio. Iš Svėdasų kilę nemažai žymių žmonių: rašytojas kanauninkas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas Juozas Tumas-Vaižgantas, rašytojai Juozas Baltušis, Bronė Buivydaitė, Juozas Butkus, Stepas Zobarskas, dailininkai Jonas Rimša, Kajetonas Sklėrius (Šklėrius), Jonas Kastys (Kastečka), aktorius, režisierius F. Jakšys, Lietuvos banko įkūrėjas, bankininkas ir knygų autorius Adomas Prūsas bei daug kitų.

 

Ryšiai su gimtine

Svėdasuose dar galima išgirsti tarmišką šnektą, bet ji, anot pašnekovės, jau nevisiškai gryna. Aukštaičių tarmė taip pat skamba per kraštiečių susibūrimus. 2011-aisiais buvo surengti tarmių vakarai Vilniuje ir Svėdasuose. Į Vilnių atvyko svėdasiškiai, o į Svėdasus keliavo vilniečiai. „Draugijos narys Rimantas Banys aukštaitiškai kuria linksmus rašinius, kurie publikuojami „Svėdasų varpe“. Visada jo prašome paskaityti savo kūrybą ir mūsų susibūrimuose“, – sakė Rita.

 

„Alaušo“ draugija glaudžiausius ryšius sostinėje palaiko su Vilniaus anykštėnų sambūriu. „Dalyvaujame vieni kitų rengiamuose susitikimuose, ekskursijose, – šiltai apie draugišką kaimynystę atsiliepė svėdasiškių draugijos tarybos pirmininkė. – Turime aktyvius kaimynus kupiškėnus. Su jais taip pat planuojame bendrus susitikimus. Dalyvaujame aukštaičių rengiamose gegužinėse Vingio parke.“

 

Ateityje kraštiečiai tikisi stiprinti bendradarbiavimą su Svėdasų bendruomene, įsiklausyti į vietinių žmonių pageidavimus. „Juk jie, gyvendami Svėdasuose, geriausiai jaučia, ką reikėtų pataisyti, nuveikti Svėdasuose. Kiek galėdami stengsimės prisidėti prie Svėdasų stiprinimo. Norime matyti miestelį klestintį ir nenuobodų, – aiškino Rita ir priminė, kad artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, taip pat 2019-uosius paskelbus J. Tumo– Vaižganto metais laukia daug pasirengimo darbų. – Nestokojame gerų norų ir ketinimų.“

 

Evelina JOTEIKAITĖ

(Svėdasiškiai jaučiasi reikalingi vieni kitiems. Lietuvos žinios. 2017, liepos 8 (nr. 130), p. 15).

 "Nestokojame gerų norų ir ketinimų" - sakė "Alaušo" tarybos pirmininkė Rita Skaržauskienė-Šimkevičiūtė.

Valentino Skaržausko nuotrauka

Skaityti daugiau: © Lietuvos žinios, 2017.

Prieiga:

http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/svedasiskiai-jauciasi-reikalingi-vieni-kitiems/246838