į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2016-02-07. Draugijos narės gilinasi į Gailestingumo paslaptis

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos nariai renkasi kas mėnesį. Tik ką įvyko šių  Gailestingumo metų antrasis susitikimas. Kaip įprasta, susitikimas pradedamas Šv. Mišiomis Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo ir katechezę ,,Gailestingumo patirtis‘‘ vedė vik. mig. Miroslav Anuškevič. Draugijos narių susitikimo tęsinys vyko senos špitolės salytėje.

 

Ten prie arbatos dalijomės Gerąja patirtimi bei pasvarstymais: „Ką man reiškia žodis laisvė?“, prisiminėme 1991 m. sausio 13-ąją ir Laisvės gynėjų dienos dvidešimtpenkmetį. Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė Vlada Čirvinskienė skaitė monsinjoro, Sibiro tremtinio, ilgamečio Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono Jono Balčiūno kūrybą. Teko pažinoti mons.  Joną Balčiūną, bet jo knygą  „Prisiminimų mozaika“ varčiau pirmą kartą. Monsinjoras Jonas Balčiūnas nuo gimnazijos dienų pamėgo grožinę literatūrą. Daug skaitė ir pats rašė. Su plunksna monsinjoras nesiskyrė ir kalinamas sovietiniuose gulaguose.  Iš vokiečių kalbos išvertė „Jėzaus širdis ir kunigystė“, Lellote knygą „Gyvenimo problemos sprendimas“, parašė poemą „Šventajam Kazimierui“. Rašė miniatiūras, kuriose pavaizdavo lagerio kasdienybę. Verti dėmesio jo rašyti laiškai iš gulagų, kuriose atsiskleidžia dvasinis tvirtumas, optimizmas, noras padėti likimo draugams.

 

Tos dienos popietėje buvo dalijamasi ne tik Gerąja naujiena, bet skambėjo poezija ir giesmės. Gražiai savo kūrybos giesmę pagiedojo Stanislava Fomina iš Vaškų. Prisiminimais apie 1991 m. Sausį, praleistą atliekant praktiką Vilniuje, kalbėjo Renata Kaziliūnienė iš Kiburių. Savo eiles skaitė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Ona Striškienė iš Paįstrio. Labai įtaigiai apie laisvę kalbėjo Salomėja Karoblytė iš Pasvalio. Salomėja neužima jokių atsakingų pareigų, yra garbaus amžiaus, visada suspėja padėti ir pagelbėti kitiems. Ją dažniausia pažįstantieji vadina Saliute, ji turi labai paprastą, bet turtingą katalikišką sielą.

Bendrai pagiedota, visos iš vadovės Vlados Čirvinskienės dovanų gavome „2016 m. Katalikų kalendorius“.

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.

 

Onos Striškienės foto:
1. Monsinjoro Jono Balčiūno kūrybą skaito vadovė Vlada Čirvinskienė (dešinėje), kairėjeSalomėja Karoblytė

2. Agapės metu Kunigas Miroslav Aniuškevič (kairėje), savo eiles skaito Stanislova Fomina (II-ra iš kairės)