į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2021-08-14. LITERATŪRINĖ KELIONĖ

 

Literatūrinė kelionė

„Dideli Vabalninko lygumų žmonės“

(pagal projektą „Biržų krašto siluetai“).

 

Biržų Jurgio Bielinio bibliotekos darbuotojos Liudos Prunskienės sumanymas rengti literatūrines keliones po rašytojų gimtines pasiteisino, ekskursantų susirinko pilnas autobusas, tik šį kartą kelionė trumpesnė, nes Sruogynėje laukė kitas bibliotekos renginys, skirtas B. Sruogos 125-tosioms gimimo metinėms.

 

Pirmasis sustojimas netoli Gavėnų kaimo, kuriame 1945 m. gimė poetė Alma Karosaitė, prie poetės pradinės mokyklos Dirvonakiuose, kur pasiklausę jos eilėraščių vykstame į Geidžiūnus. Čia medinė Šv. Angelų Sargų bažnyčia daugelį nustebina, 1886 m. pastatyta koplyčia, o 1917 m. išdidinta, tapusi bažnyčia.

 

Čia 1932 metais pradeda eiti klebono pareigas kunigas, dramaturgas, politinis kalinys Kazimieras Čiplys-Vijūnas. Netoli Zizonių kaimo prisimename inžinierių, politikos bei visuomenės veikėją Ernestą Galvanauską. Visai šalia, Vaitkūnuose, 1871 m. gimė Povilas Jakubėnas, knygnešys, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, mokslininkas, visuomenės veikėjas, pirmasis lietuvių kalba parašęs „Bažnyčios istoriją“, leidęs kalendorius, periodinius leidinius.

 

Važiuojant pro Šalnių kaimą prisimename rašytoją Ritą Klingaitę-Vinciūnienę. O Meilūnų bendruomenėje bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė sodina keliautojus prie moliniais indais padengto ilgo stalo ir vaišina „čiupka“. Tai senovinis valgis, kurį dar daugelis prisimename iš vaikystės. Vabalninke vaikštome poeto Jono Strielkūno takais, deklamuojame jo posmus skirtus gimtajam miestui, žmogui, tėviškei.

 

Aplankome tautodailininko Vido Jatulevičiaus drožinių galeriją ir Pranutės Aukštikalnytės-Jokimaitienės, poetės, tautosakininkės, filologijos mokslų daktarės namą. Prisimename, kitus iškilius vabalninkiečius: Leonardą Žitkevičių, Aloyzą Baroną, Konstantiną Šakenį, Stefaniją Paliulytę-Ladigienę, Juozą Naujalį, Vladą Butėną, Gendrutį Morkūną. Paskutinis kelionės akcentas Baibokuose, rašytojo, literatūros ir teatro kritiko, vertėjo Balio Sruogos gimtinėje.

 

Renginys „Teigiantis gyvenimą“, ne tik pokalbiai apie rašytoją, dainos, spektaklis, bet ir teatro seminaras. B. Sruoga 1926-1934 m. įkūrė ir vadovavo Teatro seminarui Kaune. Grįžtant link Biržų, pasididžiavimas, Vabalninko kraštu ir to krašto iškiliais žmonėmis, nes Vabalninkas, pasak J. Strielkūno, „poetų ir gerų žmonių kraštas“.

--

pagarbiai

Rita Venskūnienė