į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas » KONKURSAI, ALMANACHAI
JUMORISTINIŲ EILIŲ ,,HUMORO MEDIS" KONKURSO NUOSTATAI 2019 m

 

          JUMORISTINIŲ EILIŲ ,,HUMORO MEDIS" KONKURSO

                                     NUOSTATAI  2019 m.

                                             

                                                                                          

           BENDROJI  NUOSTATA

 

           Humoro konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondas ,,Baltasis balandis''.

           Konkursas organizuojamas siekiant suaktyvinti literatų (poetų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas kurti, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida ir literatų klubais, artimiau susipažinti su naujausia humoristų kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

           DALYVIAI

 

           Konkurse kviečiami dalyvauti humoristai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, gyvenamosios vietos ar tautybės.

 

           VYKDYMO  TVARKA

 

           Konkursas skelbiamas pavasarį (balandžio mėn.). Konkurso dalyviai raštu pateikia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodo klubą (jei priklauso), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Humoristinės eilės siųsti iki 2019 m. vasario 20 d.. Konkurso metu autoriai perskaitys 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5.

           Vertinimo komisija sudaryta iš rašytojų, žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų kūrybą. Pageidautina, teikti naujus pastarųjų metų kūrinius.

           Fondas ,,Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius ir teisę kūrinius garsinti savo renginiuose ir publikuoti leidiniuose. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų pateikimas konkurso organizatoriams.  Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve. 

           Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.

 

           VERTINIMAS

 

           Pagrindiniai vertinimo kriterijai: meninis atlikimas, humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas.

 

           APDOVANOJIMAI

 

           Geriausieji eilių autoriai bus apdovanoti fondo ,,Baltasis balandis'' I, II, III vietos diplomais ir suvenyrais.

 

           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

           Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo,  panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

           Pateikdamas kūrinį konkursui, dalyvis pareiškia, kad neatlygintinai ir be apribojimų (laike ir erdvėje) perduoda labdaros ir paramos fondui ,,Baltasis balandis‘‘ visas autorines turtines teises į kūrinį.

           Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

Dalyvis susipažinęs su konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

           DALYVIAI

 

           Konkurse kviečiami dalyvauti humoristai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, gyvenamosios vietos ar tautybės.

 

           VYKDYMO  TVARKA

 

           Konkursas skelbiamas pavasarį (balandžio mėn.). Konkurso dalyviai raštu pateikia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodo klubą (jei priklauso), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Humoristinės eilės siųsti iki 2019 m. vasario 20 d.. Konkurso metu autoriai perskaitys 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5.

           Vertinimo komisija sudaryta iš rašytojų, žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų kūrybą. Pageidautina, teikti naujus pastarųjų metų kūrinius.

           Fondas ,,Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius ir teisę kūrinius garsinti savo renginiuose ir publikuoti leidiniuose. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų pateikimas konkurso organizatoriams.        Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve.

           Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.

 

           VERTINIMAS

 

           Pagrindiniai vertinimo kriterijai: meninis atlikimas, humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas.

 

           APDOVANOJIMAI

 

           Geriausieji eilių autoriai bus apdovanoti fondo ,,Baltasis balandis'' I, II, III vietos diplomais ir suvenyrais.

 

           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

           Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo,  panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

           Pateikdamas kūrinį konkursui, dalyvis pareiškia, kad neatlygintinai ir be apribojimų (laike ir erdvėje) perduoda labdaros ir paramos fondui ,,Baltasis balandis‘‘ visas autorines turtines teises į kūrinį.

           Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

Dalyvis susipažinęs su konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

 

 

            Fondo ,,Baltasis balandis‘‘ el.p.: skambmedis@gmail.com