į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija "ALAUŠAS"
2017-04-12. Tarp Anykščių kraštotyrininkų – ir žymūs mokslininkai

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos salėje įvyko Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūris, skirtas bibliotekos 80-mečiui, kraštotyrininkų veiklos programos...

plačiau
 
2017-03-28. Tarp anykštėnų minimi ir Svėdasų kraštotyrininkai

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos salėje 2017 m. sausio 28 dieną įvyko Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūris, skirtas bibliotekos 80-mečiui, kraštotyrininkų veiklos programos...

plačiau
 
2017-03-22. Draugijai vadovauja nauja taryba

Visuotiniame Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ narių susirinkime, vykusiame 2017 m. sausio 6 dieną Vilniuje, Karininkų ramovėje, buvo išrinkta ketvirtai kadencijai, skaičiuojant nuo draugijos įkūrimo, nauja taryba... 

plačiau
 
2017-02-28. Kraštietis Almuntas Baronas: socialinė raiška ir tapybos parodos

Pranas Almuntas Baronas (vadinamas Almuntu) yra Svėdasų krašto, plačiai pagarsėjusio nepaprastu savo gamtos grožiu, upių ir ežerų tyrumu, girių ir šilojų žalumu, vaikas. Nuo mažens išgyventas...

plačiau
 
2017-02-10. Visi kartu - už Svėdasus

Dori žmonės myli Tėvynę.Tėviškė, Gimtynę ir stengiasi padaryti jai ką nors gera.Svėdasiškiai irgi myli savo gimtuosius Svėdasus ir nori matyti juos gražius.Visi stengiasi jiems kuo nors padėti,bet per kasdienius reikalus,kartais tai pamirštama...

plačiau
 
2017-01-13. Publikacija laikraštyje "Šilelis"

Išsamus straipsnis apie svėdasiškių draugijos "Alaušas" veiklą buvo išspausdintas rajoniniame laikraštyje "Šilelis"...

plačiau
 
2016-12-17. Aktoriui Ferdinandui Jakšiui – Juozo Keliuočio premija

Rimstant vasaros darbų įkarščiui, rugpjūčio 27 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį Rokiškio rajone, Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje įvyko didelė šventė. Čia iškiliai buvo minimas Dievo namų 220-ųjų metinių jubiliejus, o ta proga surengta konferencija...

plačiau
 
2016-12-09. Enciklopedinė anykštėnų kraštotyrininkų knyga, pranokusi lūkesčius...

Anykščių kraštas nuo seno garsėja talentingais rašytojais, poetais, žurnalistais, kurie yra žinomi ne vien gimtinėje, bet ir Lietuvoje. Šiandien žinių apie jų kūrybą rasime rašytojų sąvaduose, bendrose ir šakinėse literatūros enciklopedijose, žodynuose. Visai kita kalba apie Anykščių kraštotyrininkus. Ir tarybiniu laikotarpiu...

plačiau
 
2016-11-28. Draugijos lankstinukas

Svėdasiškių draugija „Alaušas“ (toliau Draugija – V. R) buvo įkurta 2007 m. kovo 6 dieną šalies sostinėje, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Savo veiklą ji pradėjo ir vykdo Vilniuje ir Svėdasuose (Anykščių r.), toliau telkdama bendram kraštotyros, švietimo ir kultūros darbui gimtinėje, kitose Lietuvos vietose ar užsienio šalyse gyvenančius kraštiečius.

plačiau
 
2016-11-30. Įsteigta ir įteikta kunigo Aleksandro Papučkos vardo premija

Svėdasų (Anykščių r.) gyventojai kasmet aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir renginiuose, kai skelbiami nugalėtojai, skiriamos premijos. Nuo 2002 m. Malaišiuose, rašytojo, kanauninko Juozo Tumo- Vaižganto gimtinėje yra iškiliai teikiama Lietuvos rašytojų ir Žurnalistų sąjungų Vaižganto vardo premija už literatūros kūrinius ar publicistikos straipsnius...

plačiau
 
2016-11-16. Vaižganto premijos – rašytojo gimtinėje

Rudenėjantį ir vėsoką šeštadienį, 2016 metų rugsėjo 17-ąją dieną, lietuvių literatūros klasiko, švietėjo ir spaudos platintojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime (Anykščių r. Svėdasų seniūnija) įvyko tradicinė literatūros šventė – „Vaižgantinės“...

plačiau
 
2016-05-25. Pasiplaukiojimas Nerimi

Š.m. balandžio mėn. 3 d, švenčiant nuotaikingą šventę-atvelykį, atsirado norinčių, atšilus orams,  paplaukioti laivu Nerimi, pasigrožėti Senojo Vilniaus panorama...

Atsižvelgdamas į svėdasiškių pageidavimus, draugijos "Alaušas" tarybos pirmininkas A.A.Indriūnas, gegužės 13 d. suorganizavo išvyką Nerimi. Pagalvojus, kad draugijos "Alaušas" nariai viso laivo neužpildys, buvo pakviesti...

plačiau
 
2016-04-24. Karininkų ramovėje – svėdasiškių Atvelykis

 

Svėdasiškių draugija „Alaušas greitu laiku minės savo įkūrimo dešimtmetį. Jos istorinė, mokslinė, edukacinė ir kultūrinė veikla, ypač – renginių kraštiečiams tematika, yra plati ir įvairi.

plačiau
 
2016-02-14. Vilniuje – kraštiečių knygos sutiktuvės

Pastaruoju metu turime nemažai skirtingos apimties bei turinio, pačių svėdasiškių parašytų ir įvairiose Lietuvos vietovėse išleistų knygų...

plačiau
 
2015-11-03. Knygos apie Svėdasus ir jų žmones

 

 

Knygomis, brošiūromis, straipsniais ir informacija apie gimtąjį Svėdasų miestelį, valsčių (vėliau – apylinkę, seniūniją), šio krašto istoriją, socialines institucijas, žmones ir painius bei nenuspėjamus jų likimus domėjausi nuo pat savo jaunų dienelių. Ši tematika prigulė prie širdies dar besimokant Svėdasų vidurinėje mokykloje...

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   sekantis  >>